I “Krafttag Ål – summering av programmet 2011-14” presenteras forskning och undersökningar inom Kraftag ål, ett samarbete mellan vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten kring insatser för ålens bevarande. Forskningen har bland annat handlat om migrationen som sådan, uppströms- och nedströmspassage och populationsmodelleringar. NRRV har varit inblandat i flera av forskningsprojekten.

Summeringen presenteras enligt följande: “Denna skrift presenterar verksamheten inom programmet Krafttag ål under åren 2011 – 2014. Bakgrunden till programmet är en frivillig avsiktsförklaring som tecknades 2010 mellan ett antal vattenkraftföretag och Fiskeriverket, för att öka överlevnaden hos utvandrande ål. Havs- och vattenmyndigheten  övertog sedermera Fiskeriverkets roll. Programmet startades i syfte att omsätta avsiktsförklaringen till handling. Verksamhet var uppdelad i två delar; en åtgärdsdel och en del med forskning och  utveckling (FoU).”

Läs skriften här:

krafttag_aal_2015

En rapport om årets ålyngelforskning vid Ätran är nu tillgänglig online: “Under juni-aug 2014 har en ålyngelstudie ägt rum vid Ätrafors kraftstations turbinutlopp i Ätran, Halland. Syftet har varit att studera hur man kan öka fångstbarheten av ålyngel i ålyngeluppsamlare/ledare. Experimenten genomfördes dels i två testramper på land, och dels i vattendraget med fyra ålyngeluppsamlare. Försöken i testramperna bestod i effektivitetstest av tre olika typer av vandringsmedier/substrat. Ålyngel (N=2853) placerades i ett kar i testrampens nederkant där de fick valmöjligheten att klättra upp ett av tre olika substrat, vid två olika ramplutningar. I testramperna studerades dessutom inverkan av mörker, ljus och lockvatten på val av passageväg. I vattendraget intill kraftverkets turbinutlopp genomfördes en studie på hur ålyngeluppsamlarens placering påverkar ålfångsten.”

Läs rapporten här eller ladda ner den genom att trycka på bilden nedan.

christiansson2014

eelmigrationThe report – Understanding downstream migration timing of European eel (Anguilla anguilla) – is finally available to DOWNLOAD.

Summary: The European eel stock has long been in decline. Consequently, the species has been added to the IUCN Red List of Threatened Species. One threat that has been identified as one possibly having an impact on the stock is mortality caused by hydroelectric power plant turbines. Turbine management, which is adapted to preferable migration conditions, might reduce the risk of this threat. Our study, conducted at five locations in southern Sweden, aimed at learning about the migratory behaviour of European silver eels paying special attention to preferable environmental conditions for migration by using advanced statistical modelling.

Results indicated that downstream migration triggers can be reliably described using hydrological variables (discharge, precipitation or one of their dynamic derivations), water temperature and moon. Spring and autumn migrations seemed to be triggered differently. In spring, rising water temperatures seemed to be the key trigger, quite independently of hydrological variables and the moon. In the autumn, the importance of the moon and hydrological variables on downstream migration increased. In addition, migration triggers differed depending upon the size of the body of water and/or its location in the river system. In smaller/upstream tributaries, hydrological variables seemed to be the key trigger. In larger/downstream waters, the importance of water temperature and the moon increased.

The transferability of models was limited. Moreover, models indicated that in some cases, the dynamics of water temperature and hydrological variables (precipitation, discharge) provided more explanatory power than the measured, absolute values. Transferability among time series from the same location delivered some reliable results. Success of transferability between locations was limited to sites which originated from the same river catchment. In spring, migration activity did not occur until water temperatures exceeded 6.5 °C in a tributary and 9 °C in the Kävlingeån River. Eels showed significant nocturnal migration behaviour (98.5 %; n = 205) and migration activity became very unlikely in autumn if water temperatures dropped below 5 °C.

Our data on spring migration is limited to one site in a tributary and one site in a lower mainstream. Furthermore, spatial transferability among catchments has not been tested in previous studies. Therefore, we recommend that future studies be performed during the spring and autumn migrations in tributaries as well as lower mainstreams.

Moreover, previous studies indicate that some eels hesitate for several days or even reverse upstream instead of entering the traps the same night that they arrive. Additional visual techniques such as hydroacoustic cameras should be applied upstream of catch facilities in order monitor eel migration activity of unharmed eels. This enables the validation of trap catchability and consequently the response of our models.

Our results clearly show that turbine induced mortality could be minimized if turbine operation focuses on daytime periods, when water temperature is below 5 ° C and when the discharge not is stable or decreasing. Moreover, local adaptive turbine management should be accompanied by studies to determine the local constellation of environmental triggers. In addition, it will be crucial, that later applications (e.g. turbine management, early warning systems etc.) consider the temporal dynamic of water temperature and hydrological variables.

Anmälningarna till Fiskmarknad 2013 har strömmat in och vi har nu mer än 150 deltagare från ett åttiotal organisationer. Marknadsplatsen har någon enstaka plats kvar och där representeras nu cirka trettio organisationer från åtta olika länder. Utställarna utgörs av flera olika EU-projekt, konsulter inom fiskevård, företag inom telemetri, elfiske och teknik för uppföljning och mycket mer.

Välkomna till två dagars gratis föreläsningar och workshops på Stadshotellet i Karlstad 7-8 maj (anmälan krävs), följt av allmänhetens fiskmarknad på Värmlands museum och Sandgrundsudden 9 maj (ingen anmälan).

Läs mer och anmäl dig på http://fiskmarknad.nu/

Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna önskar alla VÄLKOMNA!

Ett stort tack till alla sponsorer och utställare som gör det möjligt för oss att arrangera denna konferens, med kostnadsfritt deltagande!

poster6

I morgon 13 mars presenterar NRRV passagelösningar för fisk vid aktiviteter i Trollhättan och i Gävle.

I Trollhättan presenterar Simon Karlsson för Länsstyrelsen och i Gävle redogör Olle Calles för Miljödomstolen om föreslagna lösningar vid Forsbacka nya kraftverk i Gavleån.

Ål2013 inleddes just av Claes Bergkvist, ordförande Ålakademin, som pratar om “Vad har hänt sedan ålseminariet ÅL2010?”. Själv missar jag det hela till följd av sjuka barn och önskar ett speciellt lycka till, till de som får slita extra mycket till följd av det. Studenterna Sandra Nordquist och Tina Petersson som tillsammans med Simon Karlsson representerar NRRV på minimässan. Johan Tielman som kastar sig in och tar över min presentation.

Ser fram emot inlägg med foton från Sandra, Tina och Simon!

//OLLE

 

al2013_inv_ok