Today Åsa Enefalk successfully defended her PhD-thesis ”Fine stream wood – Effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behavior”. Theopponent was Stanley Gregory from Oregon State University whereas the grading committee consisted of Teppo Vehanen, Natural Resources Institute Finland, Ingrid Ahnesjö, Uppsala University, and Erik Pettersson, Swedish University of Agriculture.

Åsa Enefalk’s supervisors during her PhD were Eva Bergman, Anders NIlsson and Raimo Neergaard

The thesis is available here. Contact Åsa Enefalk for individual papers.

asa

Dr. Åsa Enefalk defending her thesis.

On Friday, 21 September, Stan Gregory from Oregon State University will give a seminar titled ”Population dynamics of coastal cutthroat trout and Pacific giant salamanders in old-growth forest and second-growth forest reaches of a Cascade Mountain stream in Oregon, USA”. The seminar will be given at 15:00 in room 5F416 at Karlstad University.

cutthroat

Spawning cutthroat trout (photo: Yellowstone National Park).

Stan Gregory is in Karlstad as the opponent at Åsa Enfalks PhD defense. Åsa Enefalk will defend her thesis ”Fine stream wood – Effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behavior”  at 10:15 on the same day (Friday 21 September) in Nyquistsalen (room 9C 203) at Karlstad Univeristy.

Everyone is welcome to attend both events!

I Klarälven fångas lekvandrande lax och öring i en fiskfälla i Forshaga, det första kraftverket de stöter på under sin vandring upp i älven. Fällan består av en laxtrappa som slutar i ett falskt fall som lockar fisken in i fisken i en bassäng. Från fällan i Forshaga transporteras de fångade fiskarna i lastbil förbi åtta vattenkraftverk och släpps ut i norra Värmland. Därifrån fortsätter de sin lekvandring älven. Fisken rör sig fritt i området mellan Edsforsens- och Höljes kraftverk. Under de senaste åren har arbete bedrivits för att förbättra verksamheten vid fällan, och det har troligtvis bidragit till det rekordhöga antalet fångad och transporterad vild lax och öring under 2016. Enligt den statistik som finns tillgänglig har det aldrig fångats lika många vilda laxar respektive öringar något enskilt år sedan åtminstone slutet av 1940-talet. Ännu återstår ett par veckor innan fällan stänger för säsongen.

klaralven2016_lax

Antalet vilda laxar fångade i fällan i Forshaga (bild från Gammelkroppa lax AB).

klaralven2016_oring

Antalet vilda öringar fångade i fällan i Forshaga (bild från Gammelkroppa lax AB).

 

CANCELED SEMINAR

On Tuesdag, 20 September, David Aldvén from the University of Gothenburg, was to give a seminar titled ”Downstream migration of anadromous brown trout”. David Aldvén recently finished his PhD with a thesis titled ”Migration in anadromous brown trout”. The frame of his thesis is available online here.

The seminar has been CANCELED.

Klingavälsån i Skåne har restaurerats, delvis som en del av ett projekt att reintroducera den tjockskaliga målarmusslan i vattendraget. Restaureringen förväntas förbättra livsförhållandena för en mängd fiskar och andra vattenlevande organismer i ån. Som en del av utvärderingen av åtgärden elfiskas nu vattendraget och SVT-Skåne passade på att göra ett kort besök hos biologerna på plats. Bland flera andra fiskarter, hittades under dagen hittades Sveriges största rapporterade Grönling (Barbatula barbatula). Grönligen fick naturligtvis uppmärksamhet på TV. Se inslaget här:

gronling

Om ungefär två veckor, den 28-30 September, arrangeras även ”International River Restoration Conference” i Lund. Konferensen är en del av projektet att återintroducera målarmusslan (UCforLife), och förutom en mängd intressanta föredrag så står även studiebesök till bland annat Kingavälsån på programmet. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till konferensen. Läs mer och se mötets pogram här.

enefalk_spikning

Åsa Enefalk spikar traditionsenligt upp sin avhandling på väggen vid universitetets entré.

Idag spikade Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet, sin doktorsavhandling ”Fine stream wood – Effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behavior”. Åsa kommer att försvara sin avhandling fredagen den 23 september kl. 10:15 i Nyqvistsalen, 9C 203. Alla är välkomna!

Stanley Gregory från Oregon State University kommer att vara opponent medan betygskommittén består av Teppo Vehanen, Natural Resources Institute Finland, Ingrid Ahnesjö, Uppsala universitet, och Erik Pettersson, SLU.


Larry Greenberg and Eva Bergman, researchers at NRRV, would like to promote American Institute of Fisheries Research Biologists (AIFRB). The American Institute of Fishery Research Biologists is ”an organization established to advance excellence in fishery science and to promote stewardship, sustainability and wise utilization of natural resources, through support in professional development and recognition of competent achievement of its members, as measured by the highest of professional standards.” Check out the institute’s homepage here.

AIFRB

Greenberg and Bergman last week also attended the 146th Annual Meeting of the American Fisheries Society in Kansas City, USA. They report on many interesting presentations and inspiring discussion. We program can be read here.

Imorgon, tisdagen den 23 Augusti, kommer Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet, ge ett seminarium med titeln ”Fine stream wood – effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behaviour”. Seminariet ges klockan 13:30 i sal 5F416 på Karlstads universitet. Alla är välkomna!

En ung öring gömmer sig bland fin död ved (foto: Anders Tedeholm)

En ung öring gömmer sig bland fin död ved (foto: Anders Tedeholm)

The symposium ”Biology and Ecology of Pike” will be held at Lunds University, Sweden on October 11. The symposium is open to anyone, is free to attend but seats are limited and registration is required. Register to anders.nilsson@biol.lu.se by September 30.

pike