Laxvandring i Dalälven

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter
WinooskiRadiomärkt

Ett radiomärkt smolt från Winooski River. Smolten i Dalälven märktes på ett liknande vis.

Anna Hagelin, tjänstledig doktorand vid Karlstads Universitet, arbetar just nu på Länsstyrelsen i Gävleborg med laxen i Dalälven. Inom projektet ”LIV – laxfisk i nedre Dalälven” undersöks möjligheten att återinföra ett vilt reproducerande laxbestånd älven. Även Olle Calles, forskare vid Karlstads Universitet är inblandad i projektet. Som en del av arbetet studeras med hjälp av radiotelemetri smoltens vandring och överlevnad genom fjärdarna uppströms det nedre kraftverket. Projektet beskriver sig själv:

”Lax och havsöring förökar sig i sötvatten men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet där förutsättningarna att växa sig stor är bättre. När laxen i havet blir mogen återvänder den till sin hemälv för att leka. Efter kläckning spenderar laxen sedan några år i älven innan den, som smolt, simmar ut till havet.

Dödligheten hos nedströmsvandrande smolt varierar mycket beroende på vilka hinder och faror de möter. Under denna period är dock predationsrisken relativt hög eftersom smolten rör sig långa sträckor varav vissa är svårpasserade och/eller innehåller stora mängder predatorer. I Dalälven kan de många fjärdarna skapa ett problem då de innehåller höga tätheter av predatorer som t.ex. gädda och gös. Området är också känt för sin rika fågelfauna, vilket kan öka predationstrycket ytterligare.

Sjöar och dammar fördröjer smoltens migration vilket ökar predationsrisken ytterligare. Anledningen till fördröjningen tros vara det ändrade flöde som uppstår när en älv flyter ut i ett mer sjölikt system. Smolten följer huvudströmmen och kan bli disorienterade i när vattenhastigheten minskar.  Smoltdödligheten förväntas vara högre i fjärdarna jämfört med mer strömmande partier, men faktum är att Dalälvens fjärdar fanns i systemet även innan kraftverksutbyggnaden och då förekom lek av lax och havsöring långt upp i systemet. Det är dock viktigt att få en uppfattning hur stor smoltdödligheten i fjärdarna är i dag för att få kunskap om hur många lekfiskar som måste reproducera sig i området för att skapa en hållbar population.

För att kvantifiera smoltöverlevnaden i nedre Dalälven, samt identifiera flakshalsar för överlevnad, ska vi märka smolt med radiosändare och spåra dem under nedströmsvandringen genom Färnebofjärden. Detta kommer att ge information om vandringshastighet, vägval och överlevnad. I samband med utsättningarna av märkt smolt, som sker i mitten av Maj, sätts också ett större antal omärkt smolt för att mer efterlikna en naturlig situation”

Intresset för projektet är stort och under helgen har det förekommit både på tv och på radio. Se ett inslag om projektet på SVT Gävleborg här. Anna Hagelin berättade även om prjektet i det senaste avsnittet av Sveriges Radios Naturmorgon. Lyssna på intervjun med Anna här. I samma avsnitt förekom också vandrande fisk, passage och tjockskaliga målarmusslor i Lillån i Emåns avrinningssystem. Lyssna på hela Naturmorgon-avsnittet här.

På lördag, den 21 maj, firas World Fish Migration Day på över 400 platser runt om i världen. 1500 organisationer uppmärksammar på olika sätt vandrande fiskar och deras behov av fria vandringsvägar. Karlstad Universitet är bland annat involverat i firandet vid Hertings kraftverk i Ätran där Falkenbergs kommun inbjuder till ”att fira vår unika fors Hertingforsen med en rad aktiviteter.” Bland annat bjuds det på föreläsningar om vandrande fisk och åtgärden vid Herting, förevisning av fiskmärkning och sötvattensmusslor, fiske med Sportfiskarna och tipspromenad. Läs mer om eventet i Falkenberg här.

WFMD_map

World Fish Migration Day’s hemsida finns en interaktiv karta där man kan klicka sig fram mellan olika planerade evenemang.

atran_sept1

Studiebesök och radioinspelning vid fiskfällan i Nydala i Ätran.

Under den här veckan har Sveriges Radios vetenskapsprogram Vetendets värld sänt två avsnitt om vandrande fisk, vattenkraft och fiskpassage. Karlstads Universitetet är väl repressenterat av forskaren Olle Calles men också av fältarbetaren och studenten Robin Lindgren. Lyssna på programmen här:

Fiskens kamp mot vattenkraften

När forsarna återföds – om vattenkraften och miljön

Mycket uppmärksamhet ägnas åt passage-lösningarna vid Hertings kraftverk i Ätran. Läs mer om projektet i Ätran här på NRRV.se, på HaVs sida om Bästa möjliga teknik eller på Falkenbergs kommuns hemsida.

Andra länkar relaterade till de två programmen och av intresse för den fiskvandringsintresserade är World Fish Migration Day’s hemsida, FiskaGävleborg (Länsstyrelsen i Gävleborgs facebooksida om fisk) och Älvräddarnas facebookgrupp.

On Tuesday, May 17, Anders Andersson, PhD-student at Karlstad University will give a seminar titled ”Catch and effort from a recreational trolling fishery in a large lake”. In the seminar, Anders Andersson will present results on catch and effort from Lake Vänern’s salmon- and trout recreational trolling fishery.

The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Vänern

For those unable to attend the seminar, Anders Andersson will give a more formal Licentiate-seminar on the same topic on June 9.

Dagsländor lever den största delen av sina liv som larver i sjöar och vattendrag. Men för att fullfölja sin livscykel måste de lämna vattnet, hitta partners och para sig. Efter parning har hanen gjort sitt medan honan lägger ägg i vattnet innan hon dör. Vid den här tiden på året börjar dagsländorna lämna våra vatten för sin korta och intensiva tid ovanför vattenytan. The Freshwater Blogs har skrivit en hel del om dagsländor och i en av deras senaste artiklar presenterar de filmen ”Mayfly – a life story”, en kort film om dagsländorna och deras livscykel. Se filmen här:

YouTube Preview Image

 

Dams in rivers not only obstruct fish migration but can also have substantial ecological effects upstream and downstream of the dam. Conservation Magazine writes about a new study on how hydropeaking affects macroinvertebrate communities downstream of the regulating dams:

”A massive new study led by the U.S. Geological Survey lays much of the blame on hydropeaking, the practice of varying river flows below a dam depending on electricity demand. Because of hydropeaking, the amount of water released from a dam can vary by as much as ten-fold throughout the day, creating an artificial intertidal zone that propagates for hundreds of kilometers downstream.

The hour-by-hour variation in water levels is a major problem for aquatic insects, which are a key element of river food webs and important prey for fish, birds, bats, and other wildlife, researchers reported last week in the journal BioScience. But lowering river flows during times of peak egg-laying and low electricity demand could give those insects a boost.

Consulting a database of insect life-history traits, the researchers determined that more than three-quarters of aquatic insects lay their eggs in shallow water at the river’s edge or by cementing eggs to the undersides of partially submerged rocks. These species could be vulnerable to hydropeaking, they reasoned, because eggs laid during high river flows are likely to be exposed to the air once the hydropeaking tide passes.” 

Read the article from Conservation Magazine here: A hydropeak tweak could make dams less damaging. The orginal paper is titled ”Flow management for hydropower extirpates aquatic insects, undermining river food webs” and available here.

Part of the study was conducted in the Colorado River by young citizen scientist organized by the Grand Canyon Youth. The groups data collection and broader activities feature in this short film by Freshwater Illustrated:

National Geographics presents the film and credits the filmmakers here: Deeper Grand Canyon, More Communal Colorado River Revealed in New Online Film. 

 

frog

Moor frog (Rana arvalis), photo by Mumes World.

On Tuesday, May 3, Anssi Laurila, from Uppsala University, will give a seminar titled ”How to cope with environmental variation: a frog’s eye view on adaptive solutions”.  

Here, Anssi Laurila describes his own research: ”I work at the interface between ecology and evolutionary biology on factors allowing and maintaining phenotypic and genetic variation. Much of my research focuses on the roles of phenotypic plasticity and local adaptation in explaining phenotypic and genetic variation along environmental gradients. Within this theme, I am focusing on both large-scale (latitudinal) and small-scale climatic variation as well as other forms of environmental stress (acidification, disease) in explaining these patterns using amphibians and snails as models.”

The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Länsstyrelsen Norrbotten, Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen arrangerar Fiskmarknad 2016 i Luleå, den 23-25 augusti.. Arrangörerna skriver:

Vi kan utlova en spännande och innehållsrik konferens och en mötesplats för alla som är intresserade av smarta lösningar och ny kunskap inom områdena fiskpassage, fiskvandring, restaurering, uppföljning och dammutrivning. Konferensen består av två dagar (23-24/8) med mycket intressanta föredrag och marknadsplatsen där företag och organisationer presenterar sina produkter, tjänster och projekt. Vi avslutar Fiskmarknaden med en exkursionsdag (25/8) då vi besöker fyra älvar med fiskvägar fulla med uppvandrande laxar och öringar.”

fiskmarknad

Registrerar dig: www.fiskmarknad2016.axaco.se

Läs mer om konferensen: www.fiskmarknad.org

Läs om konferensens huvudtalare: www.fiskmarknad.org/index.php/program/keynotes

Lekvandrande mört på radio

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Det är inte ovandligt att mörten (Rutilus rutilus) vandrar upp i vattendrag för att leka. Förra veckans Naturmorgon på Sveriges Radio handlade om mörten och dess lek och migration i Verkmyraån, Gästrikland. Lyssna på inslaget här eller genom att klicka på bilden.

p1mort

I samma program medverkade också en tidagare masterstudent på Karlstads Universitet – Vide Ohlin pratade om Grodkollen och groddjur. Lyssna på hela programmet här.