Naturresurs rinnande vatten

You are currently browsing the archive for the Naturresurs rinnande vatten category.

NoWPaS 2014

Under den här veckan har NoWPaSthe European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids - genomförts på Långberget i Nordvärmland. 22 doktorander och 5 seniora forskare har presenterat och diskuterat sin forskning om lax, öring och någon enstaka röding. Presentationerna handlade om allt från migration, barriärer och åtgärder till populations genetik, telemerer, modellering och motionens betydelse för fiskens immunförsvar. Alla abstracts kan läsas på NowPas hemsida.

Keynotes var Eva Bergman (död ved och öring) och Olle Calles (nedströmspassage) från Karlstads Universitet samt Bror Jonsson (livshistoria och temperatur) och Kjetil Hindar (laxgenetik) från NINA, Norge. Under första dagen gjordes ett studiebesök till fiskfällan i Forshaga. I samband med detta pratade Johnny Norrgård, å Fortums vägnar, om smoltutsättningar och management, medan John Piccolo pratade om lax, livshistoria, ekosystem och Vänern.

NowPas2014

Tags: , , , , , , , , ,

Norsen leker i samband med islossningen på våren, då könsmogna fiskar i såväl Östersjön som de stora insjöarna söker sig upp i älvar och mindre vattendrag för att leka. I vissa sjöar sker leken längs långgrunda grusstränder eller i bäckmynningar. Den här veckan har norsen, eller slommen som den kallas här i Värmland, gått upp i Klarälven för att leka. För första gången på flera år har den nått så långt upp som till Forshaga. Norsen utgör där byte för rovfiskar, fåglar och en upprymd lokalbefolkning.

Under leken lägger honan upp till 50 000 ägg som omges av en klibbig hinna som spricker och förankrar äggen vid botten. Senare släpper äggen, driver nedströms och kläcks efter 3-5 veckor. Läs mer om nors på HAV:s hemsida eller på Fishbase.

nors2

Slom-fiske i Forshaga

nors3

En entusiastisk slomfiskare med laxhov.

nors1

Fisken (Osmerus eperlanus)

nors4

Norsen steks med fördel i smör, panerad med mjöl och kryddad med salt och peppar. Det går utmärkt att äta den med knäckebröd.

Tags: , , , , , , ,

Här kan vi se en liten film om monitoring av juveniler och lekfisk medels snorkling i Oregon, USA. Det handlar såklart om Stillahavslax.

OPB’s Oregon Field Guide: Drift Diving with Mike Lees from Andy Maser on Vimeo.

Tags: , , ,

På SVT:s öppna arkiv finns en film om Vänern, fisken och fisket från 2003. I fillmen diskuterar fisk, stödutsättningar av lax, ekologi, yrkesfiske, sportfiske och sjöfart med folk runt sjön. Se filmen här: www.oppetarkiv.se/video/1871143/vanern-det-gomda-havet

VännernSVT

Tags: , , , , , , ,

På tisdag, den 11 mars håller Brendan Mckie, forskare vid SLU, ett seminarium med titeln “Ecosystem functioning in streams: Assessing human impacts and linking to ecosystem services”. Seminariet ges klockan 13:15 i rum 5F416 på Karlstads Universitet. Alla är välkomna!

Mckie

Tags: , , , , ,

”Ombyggnation av vattenintag och grindgaller till Kvarnforsens kraftstation i syfte att underlätta passage av (framför allt) ål är nu färdigställd. Genom att ersätta tidigare konstruktion av vattenintag med en annan med större area och ett grindgaller med mer lutning och tätare galler samtidigt som ett ”flyktrör” monteras i botten av grindgallret  kommer betydligt fler ålar jämfört med tidigare att klara Kvarnforsens dammpassage.” skriver Säters Fiskevattenområdesförening på sin hemsida. Läs hela meddelandet här.

Tags: , , ,

”The migrations of wild salmon over thousands of kilometres are an enduring mystery, as are the reasons for a steep and alarming decline in salmon weight, fat and overall condition.” skriver Chris Todd i en bloggartikel om laxens liv till havs på The Ecologist. Läs hela artikeln och hitta länkar till några relaterade vetenskapliga artiklar här. 

atlanticocean

Tags: , , , , , , , , ,

Ett kort föredrag av Guido Rahr, ordförande för Wild Salmon Center, om Stillahavslaxen. Under en kvart pratar han om laxens kulturella och ekologiska betydelse, samt aktuella hot och framtida möjligheter för populationerna på den amerikanska västkusten:

YouTube Preview Image

När vi ändå är på Youtube, kolla också in Länsstyrelsens gamla film om fiske i Vänern – metoder, kultur och kompensationsodling från första halvan av förra seklet.

Tags: , , , ,

naturmorgonKau

Naturmorgon på Sveriges Radio P1 sänds varje lördagmorgon med start strax efter klockan 6. Inslag om livet i och runt rinnande vatten återkommer ofta i programmet.

En hel del intressanta, och för oss relevanta, reportage sänds med ojämna mellanrum ut i etern. Här kommer ett axplock av avsnitt som alla berör ekologi i rinnande vatten och kan laddas ner från Sveriges Radios hemsida. Perfekta som sällskap i hörlurarna under ensamma promenader eller tråkiga hushållssysslor!

*2011-08-06 - Klarälvslax och musslor - med Eva Bergman och John Piccolo

*2011-08-20 – Sanddyner vid Klarälven och livet i Voxnan

*2011-09-10 – Ekologisk och genetisk mångfald hos Öring i svenska fjällen

*2011-11-19 - Tjockskalig målarmussla och Sik med Johnny Norrgård

*2013-09-07 – Översvämmningsekologi och mygg i Dalälven

*2013-09-21 – Vägtrummor och vandrande fisk

*2013-10-05 – Flodnejonöga i Kalixälven

*2013-10-19 – Stem

*2013-11-02 – Flodpärlmussla

Trevlig lyssning!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

‘Last chance for the Pacific Salmon’ är en dokumentär om Stillhavslaxen, dess ekologi och hot från mänsklig aktivitet. Markanvändning, dammar, fiske, och habitatförstörelse diskuteras med folk från trakten och lokala forskare. Åtgärder och möjligheter att förbättra situationen tas också upp. Filmen har några år på nacken och även om situationen idag har förändrats en del, tex. har timmer-industrin gått tillbaka och utgör inte längre samma akuta problem för fisken, är filmen – och dess diskussion om laxen, dess ekologi och mänsklig påverkan – fortfarande aktuell.

LastChanceForPacificSalmon

Tags: , , , ,

Laxens migration, både i älven och till havs, är ett spektakulärt och fascinerande biologiskt fenomen. Här skriver BBC om en nyligen publicerad studie om hur Stillahavslax verkar orientera utifrån sin position i förhållande till jordens magnetfält. Klicka på bilden för att läsa BBC-artikeln och på länken ovan för att komma direkt till den vetenskapliga artikeln.

magneticfield

Tags: , , ,

Afsluitdijk är en fördämning mellan Nordsjön och Zuiderzee i Nederländerna. Fördämningen byggdes för att skydda landområden från översvämningar men har kraftigt förändrat ekosystemet i bukten – omvandlat vattnet från salt/bräckt till sött, motverkar tidvattendynamiken och utgör ett rejält vandringshinder för diadroma fiskar. Men nu väntar ett, åtminstone för den vandrande fisken, intressant projekt. En ”fish migration-river” ska öka möjligheterna för vandrande fiskar att ta sig förbi barriären planeras. Se mer om projektet här:

YouTube Preview Image

Tags: , , , ,

Länsstyrelsen Värmland rapporterar på sin blogg – Värmlandsfiske - om förra årets fångster och upptransporter av lax och öring i Klarälven. Både den vilda laxen och öringen upplevde rekordår (efter moderna mått) med 1050 vildfödda laxar och ett knappt 150-tal migrerande vilda öringar upptransporterade från fiskfällan i Forshaga, mot lekområden i norra Värmland.

Länsstyrelsen skriver på bloggen: ”Anledningen till de höga fångstsiffrorna kan vara flera. Dels öppnade fällan tidigare än vanligt vilket som sagt troligtvis var speciellt gynnsamt för fångsten av öring eftersom den stiger tidigare. Dessutom var det ett år med relativt lågt flöde i älven (alla minns väl hur lite vatten det var i älven i somras/höstas) vilket innebar lite vatten genom kraftverkets spilluckor och därmed uppstod lite s.k. distraktionsvatten. Eftersom fisken vill uppåt i älven simmar den mot området med störst flöde och i och med lite distraktionsvatten lockas fisken lättare mot fiskvägens ingångar. De förbättringar av fällans funktion som Fortum och Länsstyrelsen arbetat med under de senaste två åren i form av tex mer lockvatten ur fiskvägens två ingångar och koncentrering av lockvattenströmmen har förhoppningsvis också bidragit till högre effektivitet än tidigare. Preliminära resultat från årets studier av radiomärkt oklippt K-lax på vandring mellan Vänern och Forshaga indikerar en fälleffektivitet på ca 50 %. Det kan innebära att lika många K-laxar som fångades (ca 1100) blev kvar nedströms kraftverket och alltså aldrig transporterades upp för naturlig lek. En tredje anledning till de höga fångstsiffrorna kan även vara ett högre totalantal stigande fisk jämfört med tidigare år vilket skulle kunna förklaras med bättre överlevnad rom-smolt och/eller bättre överlevnad för vuxen fisk ute i Vänern. Eller en kombination av både högre effektivitet och mer fisk.”

På bloggen kan man också se intressanta diagram över fångster vid olika tider, utveckling över tid och fördelning av fångsten mellan de olika grupperna fisk (vild/odlad, öring/lax och Gullspångsfisk/Klarälvsfisk).

Läs mer på Värmlandsfiske: Summering fångststatistik Forshagafällan 2013

Klarälvslax

Diagram från Länsstyrelsens blogg – varmlandsfiske.se

Tags: , , , , , ,

På tisdag (21/1) kommer Bror Jonsson, från NINA, Norge och gästprofessor vid Karlstads Universitet, att hålla ett seminarium med titeln ”Climate change effects on Atlantic salmon: Temperature and food affect age at maturity””. Seminariumet ges klockan 13:15 i rum 5F416 på KAU.

Jonsson

Alla är välkomna! Större grupper föranmäler sig till john.piccolo@kau.se.

Tags: , , , , , , ,

Filmtips: Mekong

ABC från Australien har gjort ett reportage om fiskvandring, lokal försörjning, dammar och elektricitet vid Mekong-floden. En stor andel av flodens fiskar vandrar i hög grad mellan olika områden under sin livshistoria. Dessa vandrande fiskar utgör grunden för ett av världens största sötvattensfisken. Fisket i Mekong försörjer miljoner människor i regionen med mat och inkomster. Men flodsystemet är också en potentiell källa för att producera el, värdefull ekonomisk utveckling och profiter till mäktiga företag. En mängd kraftverk av olika storlekar är under planering vilket kommer att gå ut över människor i området samt fiskens migration, habitat, produktion och överlevnad.

YouTube Preview Image

En annan dokumentär på samm a tema är Mekong, en film som bland annat visades under 2012 års Fishbase Symposium i Stockholm. Den har en del underliga inslag men är intressant och sevärd. Tidigare på bloggen har vi tipsat om en skrikig National Geographic dokumentär om fiskvandringen i Mekong. Ytterliggare en kort film om samma flodsystem men om möjliga effekter av klimatförändringen är Mekong: Watch That River!.

Tags: , , , , ,

Igår besökte Asbjørn Vøllestad Karlstads Universitet och höll ett seminarium med titeln ’Atlantic salmon population modeling and management’. Han berättade om hur de använt fångsstatistik från 1979 och framåt, från en mängd norska älvar för att modellera beståndsutvecklingen av återkommande lekfisk. De har modellerat samband mellan uppfiskad lekfisk och en mängd miljöfaktorer – såsom havsfiske, havstemperatur, älvtemperatur, lufttemperatur, närvaro av kraftverk eller akvakultur och flöden vid olika tidpunkter. Den återkommande laxen som rapporterats fångad delas efter storlek upp i olika livshistorie-kategorier, efter hur många år de varit till havs. Fisk under 3kg har oftast en vinter till havs bakom sig (1SW), fisk på 3-7kg två vintrar (2SW) och ännu större fiskar än fler år till havs bakom sig. I modellerna som beskrevs hade man kollat på fisk med olika livshistoria – år till havs – separat.

Beståndsutvecklingen (uttryckt i mängden grilse – lekfisk med ett år till havs bakom sig) mellan olika älvar hade låg korrelation men älvar som låg nära varandra hade mer liknande utveckling än övriga vattendrag. Generellt såg man en negativ trend i mängden fångad fisk. I modellen hade närvaron av laxodlingar först en positiv men sedan en negativ inverkan på fångsterna. Den positiva effekten kan möjligen bero på fisk som rymt från odlingen och sedan fiskats upp, medan negativa effekter förmodligen handlar om laxlus som sprids från odlingarna Vattenkraft hade en negativ inverkan i stora älvar men, förvånansvärt nog, en positiv inverkan i mindre vattendrag där flödeskontrollen kan öka flödet och därmed tillgängligt habitat under vintern. Detta handlar dock inte om absoluta effekter utan modellen beskriver endast utvecklingen från 1979 och in på 2000-talet. Effekter (som habitatförlust och migrationshinder) orsakade av vattenkraften innan dessa år ger inget genomslag i modellen.

Avslutningsvis pratade vår gäst om modelleringar av smoltens migrationsperiod, överlevnad och effekter av klimatförändringen. Både timingen och överlevnad kan tänkas bero av temperaturer. Det finns också tydliga samband mellan när smolten vandrar och temperatur i havet. Hittills har man sett en tidigareläggning av smoltvandringen med ungefär 2,5 dagar per årtioende som ett resultat av varmare vatten. Och vad väntar i framtiden?

Vetenskapliga artiklar rekommenderade av Asbjørn Vøllestad:

* Quantifying the Ocean, Freshwater and Human Effects on Year-to-Year Variability of One-Sea-Winter Atlantic Salmon Angled in Multiple Norwegian Rivers

* Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers.

* Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar).

Tags: , , ,

Vårens seminarie-serie fortsätter sin rivstart. På torsdag (16/1) kommer Asbjørn Vøllestad, professor vid  Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, att hålla ett seminarium med titeln ”Atlantic salmon population modeling and management”. Seminariumet ges klockan 13:15 i rum 5F416 på KAU. Alla är välkomna! Större grupper föranmäler sig till john.piccolo@kau.se.

Vollestad

Tags: , , , , ,

Enefalk23

Åsa Enefalk speglar sig i pinnarna i Karlstads Universitets strömrännor.

Idag höll Åsa Enefalk ett intressant och uppskattat seminarium med titeln ”Effects of fine woody debris on brown trout”. Hon började sitt föredrag med en genomgång om den ekologiska teorin bakom öring och död ved. Död ved, eller ”fine woody debris” (pinnar!) som Åsa forskar om, kan påverka öringen och dess tillväxt på flera olika sätt. Pinnarna kan ge skydd från strömmen, vilket minskar energiåtgången och därigenom kan öka tillväxten. Veden kan också ge avskärma en öring från andra öringar och på så sätt minska mängden konflikter mellan fiskarna. Genom att inte slösa lika mycket tid och energi på att slåss kan fisken ägna sig åt att tillväxa. Den döda veden utgör också habitat för öringens mat – bottenfauna – och ger fisken skydd från predatorer. Men för mycket ved är inte heller bra. En massa ved kan bli ett problem vid jakten på maten och om fiskarna istället för att ha lite koll på varandra irrar runt i en vedlabyrint, för att plötsligt stöta på varandra kan det leda till mer aggression.

Åsa berättade sedan om hennes forskning runt dessa här teorier. Hon beskrev både ett laboratorieförsök i källaren på Kau och ett experiment i utomhusrännor i Finland. Hon har sett att öringen gärna uppehåller sig i veden och bekräftat att veden påverkar fiskens beteende. Tidiga resultat pekar på att sambandet mellan ved och tillväxt inte alltid är glasklart. En intressant aspekt av resultaten var hur fiskarnas inbördes rang påverkar hur de drar nytta av och beter sig i veden. Till exempel var aggressiviteten hög för fiskar med hög rang, både i miljöer med väldigt lite och väldigt mycket ved men mindre med mellanstora tätheter av ved. För fiskar med låg rang utgjorde dock även mycket ved ett skydd från aggressivitet.

Tags: , , , , , , ,

På tisdag kommer Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet, hålla ett seminarium med titeln ”Effect of fine woody debris on brown trout and stream invertebrates”. Seminariumet ges klockan 13:15 i rum 5F416 på KAU. Alla är välkomna! Större grupper föranmäler sig till john.piccolo@kau.se.

Seminar_Enefalk

Vårens seminarie-program kan förresten läsas under kalenderfliken på bloggen och bjuder på flera väldigt intressanta föredrag.

Tags: , , , , ,

Fyra professorer – Christer Nilsson, Christopher HumborgHans Lundqvist och vår egen Larry Greenberg - har under mellandagarna skrivit en debatt-artikel i Svenska dagbladet där de pekar på Sveriges behov av ny modern lagsftiftning för att effektivt kunna använda vår kunskap för att skydda ekosystemen i de utbyggda älvarna: ”Vi vet idag mycket mer om de skadliga effekterna av dammar och flödesreglering, än vad som var känt då vattenkraften byggdes ut i Sverige. I en ny utredning föreslås också flera viktiga åtgärder där miljö och fiskvägar skyddas. Vi hoppas nu att Sveriges regering är beredd att ta steget och lagstifta för att genomföra de förslag som finns för att bättre skydda åar och älvar”, skriver de på SVD-Opinion.

Läs hela debatt-artikeln på Svenska dagbladets hemsida: Ny lag behövs för att skydda åar och älvar.

Tags: , , , , , ,

« Older entries