Imorgon, tisdagen den 23 Augusti, kommer Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet, ge ett seminarium med titeln ”Fine stream wood – effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behaviour”. Seminariet ges klockan 13:30 i sal 5F416 på Karlstads universitet. Alla är välkomna!

En ung öring gömmer sig bland fin död ved (foto: Anders Tedeholm)

En ung öring gömmer sig bland fin död ved (foto: Anders Tedeholm)

The symposium ”Biology and Ecology of Pike” will be held at Lunds University, Sweden on October 11. The symposium is open to anyone, is free to attend but seats are limited and registration is required. Register to anders.nilsson@biol.lu.se by September 30.

pike

Typically three spined sticklebacks have several spines in their dorsal and pelvic fins. In the ocean, the spines are important for predator defense in an environment with many large predators and few places to hide. For some landlocked populations the predation pressure can be lower or different (large predator fish may be lacking) and the spines may carry a cost instead of offering protection. In fact, several freshwater populations of sticklebacks in Europe and North America lack the pelvic spines – the result of evolution in a different environment. In the short film Making of the Fittest: Evolution of the Stickleback FishHHMI BioInteractive tells the story of the stickleback evolution and interviews researchers that track the genetic mechanism behind the change. Watch the film here.

stickleback

The Fyleån creek (photo from uc4lifeconference.se).

The international river restoration conference “Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains” will be held in Lund, Sweden, on 28–30 September, 2016. The organizers write: ”Conference objectives are to highlight experiences and results gained from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish. Mussels and fish are often used as indicators and flagship species while restoring rivers. But are they any good? If so – why? The first two days will focus on presentations by invited experts and conference participants who want to present their work. The third day includes field visits to Fyleån Creek, Klingavälsån River, both sites re-meandered, and the Hemmestorp Mölla rearing facility. We look forward to seeing you in Lund!”

Registration and more information on www.uc4lifeconference.se.

Last week, Theodore Castro-Santos from Conte Anadromous Fish Research Center (USGS) gave a webinar titled ”Safe, Timely, and Effective: toward a unified metric of passage performance” on the World Fish Migration Platform. The webinar was also streamed live at the Congress of the Iberian Society of Ichthyology, The webinar is now available online (after free registration) at the World Fish Migration Platform here (follow the link at the bottom of the page).

ted

AlvräddarnaI det senaste numret av Älvräddarnas tidning Älvräddaren skriver jag och Olle Calles om en del av vår forskning kring vattenkraft, fiskvägar och vandrande lax. Artikeln inleds med att  ”Under de senaste hundra åren har utbyggnaden av vattenkraften blockerat många älvar vilket utrotat eller kraftigt minskat många fiskbestånd. Vattenkraften är idag mycket viktig för Sveriges ekonomi och står för ungefär hälften av landets elproduktion. Det enskilda vattenkraftverkets bidrag till den totala energiförsörjningen är dock väldigt skiftande. De tvåhundra största kraftverken står för över 90% av elproduktionen medan de minsta 1500 kraftverken bara producerar 1% av vattenkraftens elproduktion. Detta öppnar för skilda fiskpassagelösningar på olika platser. Genom att riva ut mindre betydelsefulla kraftverksdammar kan många vattendrag öppnas upp för vandrande fisk. Samtidigt kommer dock behovet av att utnyttja älvarna för elproduktion vara fortsatt högt under överskådlig framtid. Men livskraftiga bestånd av vandrande fiskar och vattenkraft behöver inte utesluta varandra. Med genomgripande fiskpassageåtgärder kan en stor andel fisk på kort tid passera vattenkraftverken i både uppströms och nedströms riktning. Det visar vår forskning från Karlstads Universitet.”.

Artikeln har titeln  Tillbaka till framtiden – lax och vattenkraft i samma vattendrag? och behandlar vandrande lax och vattenkraft i Klarälven, Winooski River och Ätran. Den går att läsa i sin helhet i online-versionen av tidningen här.

For the Love of Rivers

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

fortheloveofriversIn the book ”For the Love of Rivers – A Scientist’s JourneyKurt D. Fausch writes about his research, river ecology, people and conservation. The book describes beautiful rivers, interesting relationships (between organism and between people) and dedicated science. Focus is on life in and around streams. From char interactions and connections between the stream and the terrestrial environment in Japan; to brassy minnows and water use or cutthroat trout, habitat changes and invasive species in the Western United States. In the end, the book calls for the conservation and restoration of our streams and rivers. John Piccolo, researcher at Karlstad University, has reviewed the book in Fish and Fisheries:

”Most of us in the biological sciences know that freshwater is the source of life. We know that our own bodies are 70% water, and we are aware of the relative scarcity of freshwater worldwide. We know of the critical anthropogenic imperilment of freshwater and the life it sustains. Freshwater is life, and freshwater flows through landscapes as rivers and streams. Civilization began on the banks of rivers, and rivers continue to flow today through most of the world’s great cities. But what of the life that lives beneath the surface of our rivers and streams? How does it fare and why should we care?

Fausch takes us on an incredible journey of scientific discovery, told through the lens of personal tragedy and triumph. Fausch is a leading stream ecologist,whose painstaking attention to scientific rigour has led to important findings at scales from individual behaviour to riverscapes and land-water interactions. ‘For the Love of Rivers’ recounts some of the many steps along a career of scientific discovery, weaving this tale into the much greater issues of personal loss and the conservation of streams and the life they support…

…For the Love of Rivers gives both inspiration and perspective, and for that alone, it is worth reading…”

Read the full review here and borrow the book from a a well-stocked library.

Anmälan till Fiskmarknad 2016

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Fiskmarknad 2016 arrangeras i Luelå den 23-25 Augusti och det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Fyra keynotes och ett 30-tal talare kommer under två dagar presentera forskning, projekt och passage lösningar. På onsdagkvällen visas filmen Return of the River om damutrivningarna i Elwha River. En dag arrangeras dessutom studiebesök till Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven. Konferensenes program är tillgängligt här Läs mer på www.fiskmarknad.org och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 10 augusti!

fiskmarknad

Fiskmarknad 2016 arrangeras av Länsstyrelsen Norrbotten, Karlststads Universitet, Länsstyrelsen Värmland, Natursskyddsföreningen, Sportfiskarna och World Fish Migration Foundation.