Konferens

You are currently browsing the archive for the Konferens category.

Larry Greenberg gav under veckan en presentation med titeln: ”Fisktrafiken är inte enkelriktad: problem och åtgärder för vandrande fiskar i reglerade vattendrag”, vid ett seminarium organiserat av Energi Norge, en samorganisation för den norska kraftnäringen. Seminariet vände sig till förvaltare, branschfolk och forskare. Energi Norge presenterar själva mötet så här:

”Seminaret vil bringe sammen faggrupper som alle arbeider med temaer som er relevante for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil trekke på de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, fiskepassasjer, hydrologi og hydraulikk. Flere av disse faggruppene arbeider allerede sammen og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi ønsker å presentere nye forskningsresultater, nye metoder og verktøy så vel som eksempler på tiltak som er implementert.”

Seminariets program kan ses här.

Tags: ,

I slutet av förra månaden organiserades den nationella fiskekonferensen ”Livskraftigt fiske i Vänern – även i framtiden!” av Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Eva Bergman från NRRV deltog vid konferensen och rapporterar om två intressanta dagar. Första dagen bestod av föredrag om allt från hållbart fiske till ett projekt att öka mängden lokal fisk i skolmatsalarna. Under konferensens andra dag besökte deltagarna fiskeläget Spiken för löjromssmakning och workshops. Det berättades även att det har skickats in en ansökan om att få bilda ett fiskeområde som ska omfatta hela Vänern och inte bara Kinnekulleområdet, vilket kan öka utvecklingsmöjligheterna för ett hållbart Vänerfiske!

Fiskeläget Spiken

Tags: , , , , , , , ,

John Piccolo leder studenterna i Ekologisk miljövård på en studieresa till konferensen Vattendagarna 2014, vid Vattenriket i Kristianstad. Han har skickat en kort rapport från konferensens första dag: Tema på konferens i år är ”Vatten och samhälle – möjligheter och utmaningar!” Björn Risinger, generaldirektör Havs och Vattenmyndigheten, öppnade konfernesen och pratade bland annat om en ny process för biologisk mångfald och rinnande vatten. Temat för tisdag förmiddag var ”Vattnets värde i samhällsperspektiv”  och handlade om ekosystemtjänster och vattens värde. Konferensen kommer även att handla mycket om vattenkraft och vattenmiljö.

Läs programet här: http://www.limnologerna.org/VD2014/Vattendagar%202014%20Program%20141125.pdf

Vattendagarna2014

Tags: , , , , , , , ,

Förberedelserna för Fish Passage 2015 går framåt. Alla tänkbara aspaketer av fiskpassage kommer att behandlas under konferensens 3 dagar, den 22-25 Juni nästa sommar. Konferensen är nu öppen för registrering och det går också att anmäla sig till följande kurser:

  • Dam Removal
  • Fish protection for downstream passage
  • Fishway Evaluation coordinated.
  • Technical and Nature-Like fishways design

Läser mer på http://fishpassage.umass.edu/ eller klicka på affischen nedan:

FishPassage2015

Tags: , , , , , , , , ,

LogoICBF2014c

I somras arrangerade The Physiology Section of the American Fisheries Society en stor kongress om fiskbiologi i Edinburgh. Undertecknad var där och representerade NRRV och Karlstads universitet genom att presentera sin forskning om beteende och tillväxt hos öring under yttäckande is i ett symposium om fiskars vinterbiologi. Dr. Jill Leonard från Northern Michigan University och hennes mastersstudent, Joseph Wagner, pratade också om fisk och is. De arbetade med ett projekt vars syfte vara att undersöka hur isdynamiken i rinnande vatten påverkar lotiska fiskar, speciellt strupsnittsöringen. Mycket intressant.

Förutom presentationerna i vintersymposiet bjöds det på otaliga intressanta presentationer i en mycket bred flora av symposier. För att nämna några, symposierna behandlade ämnen som t ex stress, jonreglering, migration, simfysiologi, lakens ekologi och fysiologi, länkar mellan metabolism, beteende och miljö, samt fiskparasiter.

icbf

Tags: , , , , , , ,

Larry Greenberg och Olle Calles deltog under veckan vid World Water Week i Stockholm. Larry höll ett föredrag med titeln ‘Sustainable Hydropower and environmental flows’ medan Olle modererade en diskussion inom samma ämne.

Larrys föredrag kan ses online, han börjar prata efter 47min:

WorldWaterWeek

Larry Greenberg pratar på World Water Week. Klicka på bilden för att komma till filmen. Larrys föredrag börjar efter 47min.

Tags: , , ,

nowpaslogoNästa år organiserar doktorander från Karlstads Universitet och SLU workshopen NoWPaS i Värmland. Under tre dagar samlas doktorander och postdocs från stora delar av Atlantlaxens utbredningsområde för att presentera sin forskning och lära av varandra. Fyra seniora keynotes kommer också att prata på workshopen - Eva Bergman, Olle Calles, Bror Jonsson och Göran Spong . Vi ser fram emot en kunskapsintensiv och trevlig sammankomst på vår egen hemmaplan. Och ifall du är en ung forskare som jobbar med lax eller öring, glöm inte att anmäla dig och boka upp den 8-11 April 2014! Mer info nedan:
”2014 the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will be organized in Värmland, Sweden on 8th-11th April 2014.
 
In 2005 a network was established for PhD students and postdoctoral fellows within Salmo salar and Salmo trutta research. Today, NoWPaS is a global network with more than 100 members and eight workshops have been held with great success in Sweden (2006), Finland (2007), Denmark (2008), England (2009), Scotland (2010), France (2011), Norway (2012) and Wales (2013). The workshop gives the opportunity to PhD students and postdocs to present their work and learn from others. In addition, four keynote speakers will be present to share their knowledge and experience.
 
To register for NoWPaS 2014, please email nowpas2014@nowpas.eu with your name, institution and presentation title before 1st February 2014. The number of attendees at the NoWPaS 2014 workshop is limited, and registrations will be accepted on a ‘first come, first served’ basis.
 
Please find more information about NoWPaS in the attached flyer and at www.nowpas.eu/events.htm.  
 
Please disseminate this information to people/labs/research groups who may be interested.
 
 
Welcome to Värmland!”

Tags: , , , , , , ,

Olle Calles rapporterar från Fiskmarknaden i  Nederländerna:

Last week Vismarkt 2013 was organized December 11-12 in Tiel, the Netherlands. This is the third conference on this format, after the Vismarkt 2012 in Netherlands and Fiskmarknad 2013 in Karlstad, Sweden. The theme was again fish migration, rehabilitation and techniques to trap, tag and track fish. The two-day event included one day of field-trip and one day of presentations and exhibition. Participants presented a large number of ongoing activities in the Netherlands, Belgium and Germany. The exhibiting companies presented their products during 3 min pitch presentations. I presented the Swedish perspective and our experience in a key-note presentation. I also took the opportunity to advertise our Master course in Stream ecology, which resulted in several interested students from Netherlands, Belgium and Spain.”

Vismarkt-2013-mix

Tags: , , , , , ,

Under två dagar har aktiviteter pågått vid Siljan för att komma vidare med att rädda den hotade Siljansöringen. Representanter från fiskevårdsområdesföreningar, andra intresseföreningar, universitet och intresserad allmänhet har samlats för diskussioner och föreläsningar. Slutsatsen var att man måste samarbeta och dra åt samma håll och att man ska satsa på den unika resurs som den vilda öringen utgör. Återställandet av fiskvandringen i Siljans biflöden har redan inletts och kommer inte bara gynna öringen, utan alla vandrande fiskarter som t.ex. siken som observerades under rundturen (se foton nedan).

Media rapporterade från vissa av aktiviteterna:

Dalarnas tidningar - Mora tidning

Dalarnas tidningar - Falukuriren

Sveriges Radio P4 – Dalanytt

Sveriges Radio P4 Dalarna Morgon med Anna och Love (cirka 2:15-2:20 in i programmet)

 

Siljansöringen-2013 - Copy

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Fiskmarknad 2013 är slut, men lever vidare i form av presentationerna som kan laddas ner på första sidan av www.fiskmarknad.nu och  filmversionen av en av våra keynotes John Ferguson som kan ses på här. Filmer med övriga keynotes kommer online inom kort. Stort tack till filmmannen Hans-Olof Höglund!

JF@FM2013

JF@FM2013

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Based on the study results presented on the poster, my colleague and Co-author Loes van Schaik was interviewed for a short feature on eel migration by the national radio station Deutschlandfunk.

READ on Deutschlandfunk

LISTEN to radio feature

stein.etal.BioHydrology.2013.posterDOWNLOAD pdf

Tags: , , , , , , , , ,

Nu är Fiskmarknad 2013 i Karlstad över för den här gången. De första två dagarna bestod av en mängd intressanta föredrag , möten och diskussioner på temat fiskvandring och åtgärder. Den tredje dagen vände sig till den intresserade allmänheten med bland annat pejlning, mussel- och fiskvisning, botaniserande bland bottenfauna, tipspromenad, elfiske-uppvisningar, sportfiskeinstruktioner på Sandgrundsudden, samt några kortare föredrag på Karlstads Museum.

De två första dagarna filmades, så eventuellt kan mycket av det intressanta innehållet bli tillgängligt online i framtiden. Abstracts till praten finns redan online här.

Fiskmarknad

John Ferguson pratar, som alla andra talare, inför fulll sal på Karlstad Stadshotell.

Fiskmarknad2

Journalist, barn, abborrar, mörtar och en liten gädda – under dag tre.

Fiskmarknad3

Under tredje dagen kunde allmänheten kolla på fiskar och se hur radiopejlning går till. Här har tre gäddor, ett par braxen och Olle Calles besökargruppens uppmärksamhet.

 

Tags: , , , , , , , ,

Nu börjar arrangemanget kommer plats på Elite Stadshotellet Karlstad. Banderoller på plats, mässan fylls på och talarna och deltagare anländer. Ses i morgon alla vänner av fiskvandring! Klicka på bannern för mer information.

image description

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Under förra veckan var jag, Anna Hagelin, Stina Gustafsson och Anders Andersson på NoWPaS i mellersta Wales. NoWPaS är en workshop/konferens för doktorander som jobbar med Atlantlax  och vandrande öring. Veckan började med studiebesök. Först vid Cardiff Bay Barrage (som spärrar tidvattenrörelser i Cardiff bukten) och fiskvägen genom den. Vi fortsatte sedan förbi en kompensationsodling (där man bland annat re-konditionerade kelt) och ett kraftverk med anslutande fiskodling, fisksluss och fisktrappa. Under dag två och tre lyssnade vi på många intressanta föredrag om allt från telomer-längder hos lax i olika miljöer och epigenetik hos öringpopulationer till undersökningar av laxfiskars möjlighet att uppsöka kallvattenrefugier i vattendragen under varma sommardagar och undersökningar av Bäckrödingens kulvertpassager. Vi presenterade också vår egen forskning om Vänernnaturliga fiskvägar samt lekvandring och kelt i Klarälven. Däremellan träffade vi en massa trevliga doktorander och andra forskare från både Europa och Nordamerika.

nowpas

Studiebesök vid en fisksluss i River Rheidol

Tags: , , , , ,

Anmälningarna till Fiskmarknad 2013 har strömmat in och vi har nu mer än 150 deltagare från ett åttiotal organisationer. Marknadsplatsen har någon enstaka plats kvar och där representeras nu cirka trettio organisationer från åtta olika länder. Utställarna utgörs av flera olika EU-projekt, konsulter inom fiskevård, företag inom telemetri, elfiske och teknik för uppföljning och mycket mer.

Välkomna till två dagars gratis föreläsningar och workshops på Stadshotellet i Karlstad 7-8 maj (anmälan krävs), följt av allmänhetens fiskmarknad på Värmlands museum och Sandgrundsudden 9 maj (ingen anmälan).

Läs mer och anmäl dig på http://fiskmarknad.nu/

Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna önskar alla VÄLKOMNA!

Ett stort tack till alla sponsorer och utställare som gör det möjligt för oss att arrangera denna konferens, med kostnadsfritt deltagande!

poster6

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Nu har anmälan öppnat till Fiskmarknad 2013!

Fiskmarknad 2013 går av stapeln i Karlstad 7-9 maj. Konferensen handlar om vandrande fisk och åtgärder i reglerade vatten, är gratis och har några av världens främsta experter och företag. Fiskmarknad 2013 riktar sig till alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syfta dessa bestånd. Vi välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare samt intresserad allmänhet. Målet är att sammanföra människor som är engagerade i arbetet med fiskvandring och fiskpassage..

Hela arrangemanget drivs i en konstruktiv anda med vissa övergripande grundtankar: Hur åstadkommer vi effektiva åtgärder? Vad är viktigt att tänka på? Vad ska man undvika?

Läs mer på: www.fiskmarknad.nu

Tags: , , , , , ,

Oikos 2013

Johan Watz och Åsa Enefalk höll varsin presentation på OIKOS-konferensen i Linköping tidigare i veckan.

Johan berättade om ett labförsök med fokus på  öring och is, Åsa om ett fältförsök och ett labförsök på temat död veds betydelse för ung öring.

I år handlade konferensen om klimatförändringar, och tack vare att den hölls i Linköping bjöds många fina föredrag om skalbaggsfaunan i gamla ädellövträd.

Gå gärna in på OIKOS hemsida för mer information om tidskriften och föreningen OIKOS. Här kan man också läsa abstracts från konferensens presentationer.

Tags: , , , , ,

Ålen och samhället

Dag två på Ål 2013 behandlade främst ålen och samhället; på talarlistan fanns bland annat Naturskyddsföreningen, ålfiskare och flertalet politiker. Åsikterna var spridda och man kan säga att organisationsgruppens mål med heltäckande föreläsningar väl uppfylldes! Broschyren ”Ålens framtid – att bruka eller förbruka ekosystemtjänster. 20 röster om hotet mot ålen” från Biosfärskontoret Kristianstads Vattenrike (2012) delades ut under dagen. Där finner man flertalet av dagens talare och deras olika åsikter i en sammanfattad form.

Dagens talare knöt även an till andra delen av konferensens titel; ålens fortlevnad & rent vatten. Det har uppmärksammats förändringar i Hanöbukten; utebliven fiskfångst, fågeldöd, skum på vattenytan, mer sydostliga vindar, skador på säl m.m. Man tror att detta kan bero på sämre vattenkvalitet och Jennie Larsson från WSP berättade mer om Hanöbuktsprojektet som ska analysera orsakerna bakom miljöproblemen.

Vi två studenter vill tacka för en väl genomförd konferens med många intressanta föreläsningar, gott bemötande och trevliga diskussioner!

Nu är dessutom tekniken med oss och vi kan bidra med lite bilder från de två dagarna i Åhus!

12

3

5

42

 

/ Sandra & Tina

Tags: , ,

Ål 2013

Första dagen på Ål 2013 är avklarad! Dagen inleddes med fokus på aktuell forskning, bland annat gällande ålens vandring från Sverige till Sargassohavet. Dagen fortsatte med fokus på vattenkvalitet och den ökande problematiken med föroreningen i Hanöbukten, för att sedan avslutas med en en inblick i ålens kulturhistoriska betydelse.

Vi ställde i ordning en monter där vi under mingelkvällen delade ut rapporter signerade Olle Calles och visade upp KaUs satsningar inom ålforskning. Vi fick sedan äran att äta middag medan Hånsa framförde Ålafiskarens Vals! På grund av teknikens under kan vi inte bidra med några bilder ikväll men lovar att bilder kommer så snart som möjligt!

Nu är vi riktigt trötta men tar nya tag inför ännu en fullspäckad i morgon!

Sandra & Tina

Ål2013-01

Ål2013 inleddes just av Claes Bergkvist, ordförande Ålakademin, som pratar om ”Vad har hänt sedan ålseminariet ÅL2010?”. Själv missar jag det hela till följd av sjuka barn och önskar ett speciellt lycka till, till de som får slita extra mycket till följd av det. Studenterna Sandra Nordquist och Tina Petersson som tillsammans med Simon Karlsson representerar NRRV på minimässan. Johan Tielman som kastar sig in och tar över min presentation.

Ser fram emot inlägg med foton från Sandra, Tina och Simon!

//OLLE

 

al2013_inv_ok

Tags: , , , , , , , ,

« Older entries