Under veckan har flera aktiviteter kretsat kring miljöförbättrande åtgärder vid vattenkraftverk och vandringsfisk. I Jönköping gick årliga Vattendagarna av stapeln på temat “Åtgärder för bättre vatten” och i Falkenberg arrangerades en dag om “Vandringsfisk en resurs i behov av vägvisning”, där det senare även var avslutet för den svenska delen av det mycket framgångsrika projektet “Living North Sea”.

Båda evenemangen innehöll många intressanta presentationer på temat och från träffen i Falkenberg kan nämnas att Erik Degerman (SLU)berättade om “Atlantlaxen i Sverige, övervakning och status”, Hans  Schibli informerade om Länsstyrelsens förvaltning av vandringsfiskar i Halland och Mats Hebrand (Fiskevårdsteknik) visade ny information om den kommande innovative lösningen för förbättrad passage vid kraftverket Herting i Ätran. Falkenbergsmötet besöktes av TV4 Halland och Hallands nyheter, klicka på respektive namn för att komma till inslag/artikel.

 

During the last weeks we had some difficulties with our 3 traps in Skåne and Halland. First, we had to shut down the eel trap in Rönnemölla due to low discharge. Even if it was raining quite a lot, the water level remained very low. The lake upstream (Ringsjön) is regulated and they seem to keep most of the raining water in the reservoir without draining too much into Rönne å. The trap owner lives just by the trap and produces electricity for his personel use. If the water is too low she can’t produce electricity if the trap is in service. As long as they fill up the reservoir upstream, we won’t be able to run the trap.

In Halland it was the other way round. We had to open up the trap due to too much discharge. The river system (Skärhultaån) is really tiny and the trap covers the entire river width. If the water level upstream reaches a certain level the risk increases the entire trap and the old and rotten dam will be flushed away. Additional, the eels inside the trap would be harmed by the turbulent water. Thanks to the help of our friendly local supporters Aina and Håkan we could take the trap back into service on sunday! Håkan built a new “separator” (Picture 1) that devides the turbulent area of the trap from the area where the eels end up (Picture 2). The old seperator broke and the new one is much more solid and can handle more water and stronger velocities. Along with slighly decreasing discharge that new construction enabled us to take the trap back into service!