Posted by Daniel Nyqvist | Projekt Krafttag Ål

Hallandsposten skriver om NRRVs ålforskning i Laholm. De intervjuar Jonas Christiansson om ålexperiment och ålpassage. Läs hela artikeln här. Mer information om en del av vårt framtida arbete med ål finns i bloggartikeln “Mot hållbara lösningar för vattenkraft och ål”.

jonasskygg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *