Anmälningarna till Fiskmarknad 2013 har strömmat in och vi har nu mer än 150 deltagare från ett åttiotal organisationer. Marknadsplatsen har någon enstaka plats kvar och där representeras nu cirka trettio organisationer från åtta olika länder. Utställarna utgörs av flera olika EU-projekt, konsulter inom fiskevård, företag inom telemetri, elfiske och teknik för uppföljning och mycket mer.

Välkomna till två dagars gratis föreläsningar och workshops på Stadshotellet i Karlstad 7-8 maj (anmälan krävs), följt av allmänhetens fiskmarknad på Värmlands museum och Sandgrundsudden 9 maj (ingen anmälan).

Läs mer och anmäl dig på http://fiskmarknad.nu/

Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna önskar alla VÄLKOMNA!

Ett stort tack till alla sponsorer och utställare som gör det möjligt för oss att arrangera denna konferens, med kostnadsfritt deltagande!

poster6

I morgon 13 mars presenterar NRRV passagelösningar för fisk vid aktiviteter i Trollhättan och i Gävle.

I Trollhättan presenterar Simon Karlsson för Länsstyrelsen och i Gävle redogör Olle Calles för Miljödomstolen om föreslagna lösningar vid Forsbacka nya kraftverk i Gavleån.

Rekordfångst

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Den 28e oktober fångade vi årets största ål: 107 cm och 2 kg! Denna dag var det totalt 13 ålar i lådorna, den största mängden på en dag hittills.

Vi tycker oss se en tendens att de nu under hösten hellre väljer utgången som ligger vid ytan, istället för den som ligger djupare ner. Det är dock svårt att spekulera kring om det är ett aktivt valt eller genom slump, då turbulensen i kraftverksdammen är mycket hög. Det har varit väldigt låg andel ål under helgen men vi kan se mängder med ål simma runt i kraftverksdammen, så vi hoppas de hittar ut snart!

I lördags fick vi oväntat besök i ytlådan… :

Stark start på hösten!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Nu vittjas ålfällorna vid Alsters kraftverk igen och hösten fick minst sagt en stark start! Första dagen fann vi åtta ålar i lådan och sedan dess har antalet varierat friskt mellan som max nio och som minst inga alls. En ål från första dagen fick äran att fastna på bild:

Den 8/9 gjorde vi den största fångsten i år; en ål på 103 cm! Jag fick åtminstone med huvudet på bild och som synes var det en riktigt stor rackare…

 

 

“Dammen” nedanför fällorna, där vi släpper ut fiskarna i anslutning till Alsterälven, är full till bredden med småfisk (nors?). Kommer att gå ner inom en snart framtid (när det inte ösregnar) och ta en närmare titt på dem och ta några bilder på fenomenet också. När vi startade i slutet på augusti var dammen helt tom, då det inte rann något vatten alls ifrån kraftverksdammen och ner dit. Efter att vi öppnat lådorna och dammen fick lite cirkulation tog det bara några dagar tills småfisken kom dit, och nu är där alltså så mycket att det inte får plats mer. Kul!

 

Ålprojektet är igång

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Sedan ungefär en månad har vi vittjat ålfällorna vid Alsteråns kraftverk. Mars månad började mycket varmt men blev sedan väldigt kall igen, då det till och med kom snö, varpå fiskfångsten i fällorna har varit väldigt låg. Det tycks dock ha ökat något nu. Vi som arbetar med projeket är två biologistudenter på Karlstads Universitet, Sandra och Tina.

Vi har endast fått en ål på 88 cm men igår var det dags för ål nummer två, som mätte 86 cm. Stora och välmående ålar! Nu hoppas vi på att vattnet blivit så pass varmt att fällorna fylls med fler ålar!

Sandra

Tina

Under onsdag och torsdag 28-29 mars träffades Länsstyrelsernas handläggare inom kalkning, fiskevård och biologisk återställning i Sunne. Under de två dagarna genomfördes ett trettiotal presentationer av HaV, Länsstyrelserna, Karlstads universitet (Johnny Norrgård & Olle Calles), Hushållningssällskapet Värmland, Fiskevårdsteknik i Lund, VattenBruks AB, Natur och människa AB, Skogsstyrelsen m.fl.). Temat varierade och några exempel var: åtgärder för nedströmspassage, smolten som försvann i Klarälven, öring och död ved, flodkräfta, kalkning, restaurering av lekbottnar, fiskvägar m.m. Olle & Johnny från Kau tackar Länsstyrelsen Värmland för ett ypperligt evenemang och ett mycket trevligt bemötande!

Nedan ses Håkan Carlstrand från HaV presentera “Laxens framtid i Sverige”, Johnny Norrgård från Kau prata om “Smolten som försvann” och Stefan Kläppe från Fiskevårdsteknik dela med sig om “Fiskvägar och resultatuppföljning”.

Kraftverket i Alster står still efter att ett maskinfel inträffat. Vi hoppas att det är snart åtgärdet och ska börja bygga upp fällan vid Gapern igen till veckan inför stundande telemetriförsök.

After being battered and bruised by a preliminary thunderstorm last Monday, the migration trap was eventually overwhelmed by a second knock out blow on wedsnesday night when yet another thunderstorm tore across Karlstad. 

Readings taken from Alsterskraftverk show that there was an increase of 40cm from the day before which stripped the trap down to 4 pieces and then dispersed them across the river. 

If you look carefully you can actually see how the yellow water pipe has been stripped away and washed across the river. The silver collection tube was also screwed down to wood on the trap but this made no difference. Fortunately, all the various components that make up the trap could be salvaged, and after a re-think, the trap has now been slightly modified.

 The photo below shows the impact of the flash flood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New design for the collection trap is shown below:

The wooden guidance barriers are now horizontal, and contain small holes which have been drilled into the wood and then covered with netting to prevent any small fish passing through. The theory is that this will enable a more regular, and potentially higher volume/velocity of water to pass over the trap surface, therefore perhaps a higher temptation for eel elvers to commute up the trap. The top end of the trap is also far more secure with the new design, and thus any elvers which do move upwards, should almost certainly enter the collection tube down into the storage bin.

Latest figures for the traps that sit above the power station are also increasing. 56 fish caught in the last 6 days compared to 75 for the month of May. Quite a remarkable increase, largely due to high catches of mört, gös and small gädda.                                                                                  

Catches of eel however have fallen, however – there has been 4 in the last 2 days which could indicate there may be more to come…

//JOE

After being sited in Alstersälven for 14 days, the migration trap is still awaiting its first catch. The only thing caught so far, is leeches! However, we should be patient, as perhaps the first catch is just around the corner. Who knows..

After heavy rainfall on Monday night, the water level in Alstersälven rose an incredible 30cm. The knock on effect of the forceful water, and wooden debris  have pounded the trap which is currently ‘riding out the storm’. Certainly not favourable conditions for trapping as you can see from the comparisons of figures 1 and 2.

Figure 1: Optimal and typical water level in the summer months in Alster.

Figure 2: Indicating the concerning increase in water volume and velocity around the trapping site.

Hopefully the water level will quickly subside to enable a realistic chance of catching some eel elvers!

/Joe