What have we found!?
 
-75 fish total of which 35 were eels ( 3 not analysed for weight/length).
 
-Currently 8 other species including mört, braxen, abborre, benlöja, gös, lake, suttare och björkna.  
 
-Biggest eel 1.64kg / 987mm on 22 May.
 
Total eel numbers with different trap treatment:
 
Ytan bara: –>2 stk ( +3stk non analysed)
 
Botten bara: –>11 stk
 
Ytan+botten:  Ytan –> 3stk
                     Botten –> 16stk
 
 
So for the month of May, we have a total of 27 eels in bottom trap and 5 in Ytan. The most likely scenario to catch eels when both top and bottom are open, and then the bottom trap is most productive.
 
However this statistic could easily change within a matter of days since the difference is so minimal!


I have also taken a couple of other pictures of the nature at Alsterälven. The first picture is of a newly emerged dragonfly, clinging onto some vegetation in preparation to dry its wings in the sun to enter adulthood.

Just above is a another sun basker – a snok which has settled just above my upstream migration trap!

Joe

After the first capture was recently recorded of young eels in the traps in Ätran, a trap has also been constructed and placed into Alsterälven to try and assess if there is any upstream migration of juvenille eel ‘elvers’. Traps have not been placed before to research for the upstream migration in Alster so it will be exciting to discover, if, there is infact any migration via Vänern to the river.

Image 3 indicates the movements of water, and hopeful movements of elvers over the trap. The blue line shows the direction of syphoned upstream water down over the ‘eel matting’ to re-create a natural flow of water. The red lines show the potential movement of elvers up the slope, through the piping and into the collection bin.

The pink lines show true artistic talent of ‘life-like’ elvers crawling up ready for the drop into the collection bin.

The first night revealed no hidden jewels so maybe it a waiting game like waiting for Santa to arrive..

/Joe

Project Update!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

After ten days we have been observing a steady stream of fish moving downstream, with species including ål, abborre, mört, braxen, lake, löja, och gös found in the traps. The current total of eels to date is 21 individuals, with the largest weighing 1.56kg and a length of 915mm.

The upstream migration trap I have been building is also nearly completed and will hopefully be sited in the river in the near future to assess the quantity of eels moving back up-river after a long  journey out to sea.

It was nice to see some interested young people from the gymnasiet on wednesday who may also take up an interest in conservation efforts in the future.

Joe

Flygande start

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Gårdagens öppnande av ålrören blev oväntat dramatisk. Bottenröret var precis som förra året igensatt av något… detta något kom farandes ut i brösthöjd när vi fick loss rörkröken… en stor väldigt död gös samt tre ännu större ålar i full färd att sätta i sig kadavret. Nu är rören i gång enligt årets uppställning där vi växlar mellan att ha olika rör öppna: botten, ytan, botten+ytan. Vi kommer således inte att ha mellanröret i drift i år. Vi säger välkommen till Joe (nedan) och hoppas på spännande fångster under 2011!

Så var det äntligen dags att starta ålrören vid Alsters kraftverk. Under maj och juni kommer Joe att vara ansvarig för skötseln och vittjningen av fällorna.

Naturvårdsverket finansierar även under 2011 vårt projekt i Alsterälven! Detta via Havsmiljöanslaget. Det innebär att vi kommer att kunna ta nästa steg inom studierna av ålens djuppreferens. Vi vet nu att ålen föredrar flyktöppningen/ålröret i botten, medan övriga arter föredrar att passera ytligt. Vad händer då om endast ett av dessa alternativ är tillgängligt? I många fall är det nämligen inte möjligt, eller åtminstone väldigt kostsamt, att anlägga passager på olika djup… hur påverkar det då möjligheten till passage för olika fiskarter?

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och tackar för allt som hänt under 2010. En höjdpunkt från 2010 med ålaögon sett var Ålseminariet i Åhus som nu dessutom finns att beskåda i form av en film av Sydkustens Fiskeområde! Klicka nedan och ta en titt.

YouTube Preview Image

I går hade vi besök av Peter Rivinoja och Gustav Hellström från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Nina Rees som hjälper till med fällan var också med… tanken var en hastig visning av fällorna som mer eller mindre varit tomma på ål senaste tiden. Det var ål i alla rör/sumpar! När hände det senast? Nina sitter på protokollet, men det måste varit upp emot 20 ålar totalt varav två återfångade radiomärkta ålar i gott skick! Den största var nästan två kg och den längsta 111 cm!! En stressig men bra dag vid Alsters kraftverk. Peter och Gustav är ju vana fisklyftare och var till stor hjälp! Se Gustav med 111 cm-ålen på foto nedan.