Efter en längre tids stiltje på biokanalsfronten har projektet dragit igång med en ny fas. Målet med del 2 av biokanalsprojektet är att utreda om Eldbäcken utgör ett fullgott habitat för flodpärlmusslor och dess värdfisk – öringen. Förhoppningsvis kan det vi kommer fram till ha stor relevans för åtgärder som syftar till restaurering av vattendrag och anläggande av nya habitat som kompensation för förstörda habitat. Det första steget i projektet blir att genomföra vissa biotopåtgärder i biokanalen (t.ex. tillföra död ved samt lägga i block) för att göra den mer passande för flodpärlmusslor och öring.

Snäcka

Den första snäckan som hittats i biokanalen

Gomphidae

Gomphidae

Knott

Det är inte lika underhållande när provet ser ut såhär…1425 st knottlarver och inget annat.

I väntan på vår och fältarbete har jag tittat på de bottenfaunaprover som samlades in under 2012 och 2013. I proverna hittade jag tre familjer som är nya för biokanalen – Planorbidae (fösta snäckan!), Gomphidae (trollslända) och Sericostomatidae (nattslända). Dessa tre familjer hittades alla i poolhabitaten.

Förra veckan åkte Martin och Stina upp till Älgån för att reka inför höstens musselprojekt.

Det första vi gjorde var att ta reda på ifall det fanns gravida flodpärlmusslor i bäcken, vilket det gjorde.

mussla1

En titt på musslans gälar avslöjar ifall den är gravid eller inte.

 

 

 

 

 

 

 

Sedan följde elfiske för att få en uppskattning av mängd och storlek på de öringar som kläckts i år. Tyvärr var många av dom fortfarande väldigt små och det kan dröja innan de vuxit till sig tillräcklit för att kunna bli märkta.

Algan

Martin in action, dagens fångst och en elfiskad kräfta

Nästa vecka blir det nog en till tur upp till bäcken. Då är det förberedande habitatundersökningar och ännu ett elfiske som gäller. Vi håller tummarna för att öringen växt till sig till dess.

Ett meddelande från Karlstads Universitet… 

Master

And the message continues… We are located on the banks of Scandinavia’s longest river, on the shores of the EU’s largest lake. We have field studies located throughout Sweden, with international cooperation throughout Europe and North America. We also house the largest indoor stream aquarium facility in Sweden, where research on stream ecology is conducted year round. Close cooperation with faculty, researchers, and graduate students with a strong commitment to stream ecology prepares you for further research or for employment in Sweden and abroad. Apply by 15 april! 

Anmälningarna till Fiskmarknad 2013 har strömmat in och vi har nu mer än 150 deltagare från ett åttiotal organisationer. Marknadsplatsen har någon enstaka plats kvar och där representeras nu cirka trettio organisationer från åtta olika länder. Utställarna utgörs av flera olika EU-projekt, konsulter inom fiskevård, företag inom telemetri, elfiske och teknik för uppföljning och mycket mer.

Välkomna till två dagars gratis föreläsningar och workshops på Stadshotellet i Karlstad 7-8 maj (anmälan krävs), följt av allmänhetens fiskmarknad på Värmlands museum och Sandgrundsudden 9 maj (ingen anmälan).

Läs mer och anmäl dig på http://fiskmarknad.nu/

Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna önskar alla VÄLKOMNA!

Ett stort tack till alla sponsorer och utställare som gör det möjligt för oss att arrangera denna konferens, med kostnadsfritt deltagande!

poster6

ucforlife

Idag höll Lea Schneider ett seminarium på Karlstads Universitet om sin forskning runt tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och dess val av värdfisk. Tjockskalig målarmussla är en av 7 inhemska sötvattensmusslor i Sverige. Sötvattensmusslor kan ha viktiga funktioner i strömmande vatten – bland annat som filtrerare av vattenmassan och omblandare av bottensedimentet. De har också spännande livscykler med ett parasitiskt larvstadium. Larverna är beroende av att spendera en tid som parasit på fiskar.  Just den tjockskaliga målarmusslans larver tillväxer inte under sitt parasitiska stadium, fäst vid fiskens gälar, utan använder tiden till att genomgå metarmorfos till en juvenil mussla. Efter ett antal veckor som parasit släpper den juvenila musslan från fisken och fortsätter sitt liv nedgrävd i bottensedimentet.

Lea Schneider har undersökt vilka fiskarter larverna (glochidierna) av tjockskalig målarmussla använder under sitt parasitiska livs-stadium i två vattendrag i Skåne.  Perliminära resultat tyder på att Elritsa är en mycket populär värdfisk. Men även Stensimpa verkar i höga tätheter kunna fungera som en viktig värd. Men mussellarver hittades även på andra fiskar, till exempel på storspigg och öring. Lea berättade vidare om laboratorieförsök där olika fiskarter utsätts för mussellarver samtidigt som infektionsgraden undersöks. Också dessa studier pekar ut Elritsa som en särskild mottaglig värdfiskart för tjockskalig målarmussla.  Ökade kunskaper om relationen mellan musselarten och olika fiskarter är viktiga för arbetet med projekterade utsättningar och återetableringar av tjockskalig målarmussla i vattendrag från vilka den utrotats.

Läs mer om arbetet med tjockskalig målarmussla på Unio crassus for life.

Efter Leas seminarium firade vi ett lyckat föredrag och Stinas Gustavssons födelsedag med världens finaste tårta. Kolla in tårtan på NRRV:s facebook-sida.

På Tisdag (den 12:e mars) kommer Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, att hålla ett seminarium med titeln “Host fish use of Unio crassus – infestation in mussel rivers and suitability studies prior to re-introduction”.

LeaUniocrassus2

Det handlar alltså, bland annat, om den tjockskalig målarmusslan (Unio crassus), dess parasitiska larvstadium och dess användning av olika värdfiskar. Läs mer på projektets hemsida: www.ucforlife.se

Seminariet ges på Karlstads Universitet i rum 5F416, kl.13:15. Alla är välkomna! Större grupper kontaktar John Piccolo för föranmälan.