Uppföljning 1853

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

….fisken som stod i intagskanalen tog sig på sin tredje natt igenom/över/under/imellan avledaren/gallren(?), passerade vidare igenom kraftverket och fanns ca. 400m nedströms dagen därpå. Detta kan indikera på att något inte står rätt till, alternativt har den “klättrat” över gallret då avståndet från yta till gallerkant inte var så stort. Hursomhellst, dykare kommer och undersöker på tisdag i samband med besikting av avledaren.

Signaler från sändaren ns kraftverket erhölls fram till 12:37 dagen efter passage vartefter den försvann. Pejlning har gjorts med båt ner till nästa kraftverk (Fridafors Övre) samt vandringar och bilpejlning ner till mynningen utan någon lycka. Vad som dock uppmärksammades när båtpejlningen gjordes var en lustig svag signal (med rätt freq & bpm) runt platsen där den hade pejlats sist, hhmmm!?

//Simon

Dagens Ålnytt!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Fångsterna fortfarande låga. Vattentempen nästan 12 grader, strålande sol och värme på dagen, stjärnklart och kalla nätter (frost i natt) är våra förhållanden här i Ryd. Dagens fångster blev 2 st ålar och 2 st aborrar. Gårdagen gav ingen ål men 5 st aborrar.

1853 har nu kommit ner och varit och kollat lite på avledaren men inte gått in i några flyktöppningar. Den står nu ca. 40m uppströms avledaren i intagskanalen. 1533, och 1771 står i sjön strax ns utsättningplaten i Blidingsholm.

Ytterligare en ål i Havbältans fiske idag och två stycken lakar. Ålen som var en väldigt gul ål för att vara blankål (också mindre ögondimetrar) streamermärktes och de två lakarna studerades för deras skönhet (Bild 1.)

// Simon

Telemetri 2012-04-29

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

1533 tar det lugnt, fortfarande på utsättningsplatsen MEN….1853 är på väg, hon har nu avverkat ca. halva vägen ner mot Granö. Någon gång efter 20:20 igår kväll simmade hon nedströms genom Brändeborgsfjorden och 13:39 pejlades hon in några hundra meter nedströms Ryds egen haj (en målad sten i Hönshyltefjorden).

Ytterligare en ål märktes igår med ett streamermärke och idag en med radiosändare och två med streamermärken. Nya radioålen heter 1771 och kommer att släppas tillsammans med streamerfisken ikväll. Förhoppningsvis kommer de snart ner till Granö och våra radiostationer (Bild 1.) då vi hittils inte fått någon märkt fisk i avledaren. Fångsterna imorse var 4 ål och 3 utlekta abborrar.

// Simon

Telemetri 2012-04-27

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Undersökningen vars huvudmål är att utvärdera funktionaliteten på avledaren, påbörjades den 25/4 och två ålar märktes med radiosändare och fem med streamermärken. Fisken släpptes strax innan solnedgång nedströms lanefisket Havbältan (Bild 1., 2.)

Vi grunnade myket på vad vi skulle döpa de första två märkta fiskarna till och beslutade oss till slut för de personliga namnen 1533 & 1853. 1533 är en nästan 1,2kg tung trubbnosad dam som till för ca. 2h sedan står kvar på utsättningplatsen. 1853, drygt 1,6kg tung är också en trubbnosad dam som har vandrat några hundra meter nedströms till uppströms den gamla stenbron vid Blidingsholm (Bild 3.).

Det ska bli riktigt intressant att se vad de tycker om avledaren när de kommer ner dit, förnärvarande ca. 1mil kvar.

// Simon

Ålfångster Granö

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Ålen är en mycket speciell och klurig fisk som ibland är svår att förutse dess nästa drag. Jag syftar främst på tiden då den främsta nedströmsvandringen äger rum. Carl-Gustav Gustavsson, som levererar ålen som används till märkning har fiskat med sina laner sen urminnestider och den största vandringen sker på våren och i April. April börjar ta slut och fångsterna i lanfisket och i avledaren har varit små, dock har vi ju inget att jämföra med i avledaren men iaf. nedan är fångsterna från uppstart till och med dagens datum (Bild 1.)

Fångsterna i avledaren har varit till ca. 90 % ål och de resterande har inkluderat Aborre, Brax, Gärs, Gös och Mört.

// Simon

Avledarstatus

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Avledaren eller mer specifikt de tillhörande uppsamlings och sumpanordningarna har under de senaste veckorna blivit levererade och modifierade. Buren, som fisken kommer till efter att ha passerat in genom flyktöppningarna i gallren, har gått från endast gallerstag till; tre fack, en falsk botten, nya smått perforerade plåtsidor, gummineoprenbotten samt sarg (Bild 1.)

Sumpen, som fisken förs till efter vittjning av buren, är riktigt snygg och är förnärvarande i ursprungskick men kommer att få mindre justeringar inom kort. Varje hörn har flytkroppar för att kontrollera hur djupt sumpen ligger. (Bild 2.)

Båda buren och sumpen är utrustade med en lucka i botten där fisken smidigt töms ur.

// Simon

Under onsdag och torsdag 28-29 mars träffades Länsstyrelsernas handläggare inom kalkning, fiskevård och biologisk återställning i Sunne. Under de två dagarna genomfördes ett trettiotal presentationer av HaV, Länsstyrelserna, Karlstads universitet (Johnny Norrgård & Olle Calles), Hushållningssällskapet Värmland, Fiskevårdsteknik i Lund, VattenBruks AB, Natur och människa AB, Skogsstyrelsen m.fl.). Temat varierade och några exempel var: åtgärder för nedströmspassage, smolten som försvann i Klarälven, öring och död ved, flodkräfta, kalkning, restaurering av lekbottnar, fiskvägar m.m. Olle & Johnny från Kau tackar Länsstyrelsen Värmland för ett ypperligt evenemang och ett mycket trevligt bemötande!

Nedan ses Håkan Carlstrand från HaV presentera “Laxens framtid i Sverige”, Johnny Norrgård från Kau prata om “Smolten som försvann” och Stefan Kläppe från Fiskevårdsteknik dela med sig om “Fiskvägar och resultatuppföljning”.

I Torsdags, den 8/3 kl. 12:00, startades fiskavledaren i Granö med en galler vinkel på 30 grader. Efter första vittjningen på Lördagen identifierades ett antal “barnsjukdomar” samt endel nödvändiga inställningsmodifikationer som åtgärdades under Onsdagen med hjälp av elektriker.

Torsdagen gav ingen fångst, men IDAG, Fredag, fångades de första två ålarna av den erfarna ålfiskaren Carl-Gustav Gustavsson. Hans magkänsla har varit att de var på väg och mycket riktigt var det så! (återkommer med mer detaljer och bilder)

Iaf., bilden beskriver hur det ser ut i nuläget…ungefär…dock har en brygga installerats nedanför den gula kranen under gårdagen.

Vi får alla hålla tummarna för en stor vårvandring av blankål 🙂

//Simon

Sedan några veckor tillbaka är kompositgallren i Granö, Mörrumsån, på plats. För information om kompositgaller, se Compracks hemsida.

Vid ett besök på plats 18 november inspekterades de humusbruna gallren och den kran (foto vänster) som ska göra det möjligt att lyfta ålsumpen/buren från brunnen (foto mitten) till det fordon som används för att frakta ålen förbi alla kraftverk ner till havet. Ingångarna till fångstsystemet syns en bit ner på gallren (foto höger).

 

 

 

Gallret rensas genom att det sänks mot botten och vattnet spolar rent det, varvid det höjs igen. Lennart (till höger på fotot till vänster), meddelar att de första veckornas drift tyder på att få löv fastnar och att övrigt drivgods ansamlas vid ytan, vilket borde tala för att “självrensen” ska funka.

 

Barnens universitet med “ålamörker” följdes av Interreg-möte i Sysslebäck (Långberget) på tisdagen med många intressanta presentationer om Klarälven/Trysilelva i dag och i framtiden.

Från vänster till höger: Pär Gustafsson (tidigare Kau, nu Lst Värmland), Tore Qvenild (Fylkesmannen i Hedmark), Stefan
Stridsman (Havs- och vattenmyndigheten), Olle Calles (Kau) och Anna Hagelin (Kau). Värt att notera är att tjuvfiskeperioden har inletts… : )

Andra talare var Mikael Hedenskog (organisatör och projektledare, Lst Värmland), Jon Museth (NINA), Grete Algesten (Lst Värmland), Kjetil Olstad (NINA), Richard Gow (Lst Värmland/Kau), Marco Blixt (Fortum). Ett stort tack till Mikael och Tore för ett bra möte.

 

 

På torsdagen bar det av till Naturum Ronneby för en presentation på temat “Rädda vandringfisken” (foton) och på fredag för möte med Länsstyrelsen Blekinge m.fl. i Lyckeby vid Lyckebyån. Grattis till Robert Ekholm på Naturum för utmärkelsen “Årets Naturum 2011” och stort tack till en liten men intresserad skara åhörare på Naturum.