Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Avledaren eller mer specifikt de tillhörande uppsamlings och sumpanordningarna har under de senaste veckorna blivit levererade och modifierade. Buren, som fisken kommer till efter att ha passerat in genom flyktöppningarna i gallren, har gått från endast gallerstag till; tre fack, en falsk botten, nya smått perforerade plåtsidor, gummineoprenbotten samt sarg (Bild 1.)

Sumpen, som fisken förs till efter vittjning av buren, är riktigt snygg och är förnärvarande i ursprungskick men kommer att få mindre justeringar inom kort. Varje hörn har flytkroppar för att kontrollera hur djupt sumpen ligger. (Bild 2.)

Båda buren och sumpen är utrustade med en lucka i botten där fisken smidigt töms ur.

// Simon

You can leave a response, or trackback from own site.

2 thoughts on “Avledarstatus

  1. Olle Calles Olle Calles says:

    Wow, snart redo att landa på månen!?

  2. says:

    Aa, den är väldigt snygg och har visat sig vara relativt funktionell, ffa mot ål. Tidigare uppenbara skador på ålen, orsakat av buren, är i stort sett borta!

    //Simon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *