Huvudförhandling om åtgärder vid kraftverken i övre Mörrumsån pågår under tre dagar. Omlöp och låglutande galler för de vandrande fiskarterna, eller bara en “laxtrappa” enligt 1918 års vattenlag? Därom tvista bl.a. kraftbolag och Kammarkollegiet. Nrrv:s bidrag bestod i klargöranden om passageåtgärders utformning, placering och fördelning av vatten. Två dagar återstår och utfallet blir avgörande för Mörrumsån i framtiden? Glädjande att se att årets uppvandring av laxfisk är den största på mer än 20 år.

Kolla in fiskräknarna i Mörrumsån: http://morrum.sveaskog.se/sv/morrum-lax/fisch-counter/

I morgon 13 mars presenterar NRRV passagelösningar för fisk vid aktiviteter i Trollhättan och i Gävle.

I Trollhättan presenterar Simon Karlsson för Länsstyrelsen och i Gävle redogör Olle Calles för Miljödomstolen om föreslagna lösningar vid Forsbacka nya kraftverk i Gavleån.

… är fullt med engagerade och kunniga deltagare! Bernt Moberg är just i färd med att beskriva sin erfarenhet från vattenförvaltning från Gästrikland, bl.a. Gavleån och Testeboån. Älvräddarna kommer publicera dagens presentationer på sin hemsida…