Telemetri 2012-04-29

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

1533 tar det lugnt, fortfarande på utsättningsplatsen MEN….1853 är på väg, hon har nu avverkat ca. halva vägen ner mot Granö. Någon gång efter 20:20 igår kväll simmade hon nedströms genom Brändeborgsfjorden och 13:39 pejlades hon in några hundra meter nedströms Ryds egen haj (en målad sten i Hönshyltefjorden).

Ytterligare en ål märktes igår med ett streamermärke och idag en med radiosändare och två med streamermärken. Nya radioålen heter 1771 och kommer att släppas tillsammans med streamerfisken ikväll. Förhoppningsvis kommer de snart ner till Granö och våra radiostationer (Bild 1.) då vi hittils inte fått någon märkt fisk i avledaren. Fångsterna imorse var 4 ål och 3 utlekta abborrar.

// Simon

Telemetri 2012-04-27

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Undersökningen vars huvudmål är att utvärdera funktionaliteten på avledaren, påbörjades den 25/4 och två ålar märktes med radiosändare och fem med streamermärken. Fisken släpptes strax innan solnedgång nedströms lanefisket Havbältan (Bild 1., 2.)

Vi grunnade myket på vad vi skulle döpa de första två märkta fiskarna till och beslutade oss till slut för de personliga namnen 1533 & 1853. 1533 är en nästan 1,2kg tung trubbnosad dam som till för ca. 2h sedan står kvar på utsättningplatsen. 1853, drygt 1,6kg tung är också en trubbnosad dam som har vandrat några hundra meter nedströms till uppströms den gamla stenbron vid Blidingsholm (Bild 3.).

Det ska bli riktigt intressant att se vad de tycker om avledaren när de kommer ner dit, förnärvarande ca. 1mil kvar.

// Simon

Ålfångster Granö

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Ålen är en mycket speciell och klurig fisk som ibland är svår att förutse dess nästa drag. Jag syftar främst på tiden då den främsta nedströmsvandringen äger rum. Carl-Gustav Gustavsson, som levererar ålen som används till märkning har fiskat med sina laner sen urminnestider och den största vandringen sker på våren och i April. April börjar ta slut och fångsterna i lanfisket och i avledaren har varit små, dock har vi ju inget att jämföra med i avledaren men iaf. nedan är fångsterna från uppstart till och med dagens datum (Bild 1.)

Fångsterna i avledaren har varit till ca. 90 % ål och de resterande har inkluderat Aborre, Brax, Gärs, Gös och Mört.

// Simon

Avledarstatus

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Avledaren eller mer specifikt de tillhörande uppsamlings och sumpanordningarna har under de senaste veckorna blivit levererade och modifierade. Buren, som fisken kommer till efter att ha passerat in genom flyktöppningarna i gallren, har gått från endast gallerstag till; tre fack, en falsk botten, nya smått perforerade plåtsidor, gummineoprenbotten samt sarg (Bild 1.)

Sumpen, som fisken förs till efter vittjning av buren, är riktigt snygg och är förnärvarande i ursprungskick men kommer att få mindre justeringar inom kort. Varje hörn har flytkroppar för att kontrollera hur djupt sumpen ligger. (Bild 2.)

Båda buren och sumpen är utrustade med en lucka i botten där fisken smidigt töms ur.

// Simon

Asp

Posted by olle.calles@gmail.com | Naturresurs rinnande vatten

Nu har den sista märkta aspen lämnat ån och är nu i Panken, även den valde den norra delen där också de två andra asparna håller till. Temperaturen i denna del var 10 grader vilket var mellan 1-2 grader varmare än övriga sjön.  

 

/Peter

Asp pejling

Posted by olle.calles@gmail.com | Naturresurs rinnande vatten

Efter bara några dagars lek sjönk vattentemperaturen i ån till strax under fem grader och lekaktiviteten avtog. Jag trodde att leken skulle komma igång igen när vattentemperaturen steg men det verkar den inte ha gjort. Idag var det sju grader i vattnet och ingen fisk syntes till så leken verkar nu vara över för denna gång. En av de märkta asparna är kvar i ån strax nedströms lekplatsen vid Väse kyrka, det två andra asparna har lämnat ån och uppehåller sig nu i den norra delen av Panken sedan någon dag tillbaka. Det återstår att se hur länge de uppehåller sig i Panken innan/om de simmar ut i Vänern. Sommartid finns det gott om asp i panken enligt en bonde som kontinuerligt får asp i sina gösnät. Panken är väldigt grund och maxdjupet ligger runt 2 m.

/Peter

Just nu pågår “Goda krafter” i Borlänge, vilket arrangeras av SERO (Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation), Svensk vattenkraftförening (SVAF), Svensk vindkraftförening och Dala energiförening. Jag var där i går och pratade om åtgärder för fisk i reglerade vattendrag och fick en så god respons att jag inte ens hann med halva presentationen! Det är många kunniga kraftverksägare på plats och förutsättningarna är goda för många bra åtgärder om man bara kan komma åt krångligheter med bl.a. lagstiftning. Jag ser fram emot fortsatt kontakt!

Jag hade även nöjet att lyssna till Johan Lind från Norconsult, Lars Rosén från SVAF, Jonny Flodin från KTH och Anders Lindahl från Bixia.

Aspleken är i full gång i Glumman och ett skådespel värt att besöka och se! Peter fick äntligen sina första aspar märkta, se hans text nedan. Kan vara värt att notera att radiosändarna sätts fast med absorberbar sutur, vilket innebär att de sakta löses upp och att sändarna då lossnar och trillar av. Asparna kommer alltså inte behöva släpa runt på sändarna längre än någon månad.

//OLLE

I tisdags kom de första asparna till lekplatsen vid Väse kyrka och det var ca tio aspar uppe, i onsdags var antalet uppskattningsvis närmare 40-50 och idag har det verkat som om det kontinuerligt kommit upp mer fisk. Temperaturen i vattnet är 6 grader och rom kan ses på växtligheten i vattnet.

Idag märkte vi de tre första asparna, samtliga var hanar. Ingen asp har fångats i ryssjan och det verkar som om de simmar förbi den i
fiskådran eller så har det redan sedan tidigare befunnit sig i den lilla sjön Panken. Samtliga aspar har spinnfiskats upp. Två av dem släpptes ut uppströms vandringshindret och en nedströms. Vid sista pejlingen hade den första aspen vi släppte ut uppströms hindret simmat nedströms till lekplatsen där de andra asparna leker.

Imorgon fortsätter pejlingen och fisket.

/Peter

Under förra veckan var jag i Gävle och träffade Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg o co på Länstyrelsen i Gävleborg. Under besöket hann jag även med att titta på Gävle energis kraftverk i Gavleån och Nilsson krafts kraftverk i Testeboån. Tolvfors och Strömsbro har fått en helt annan innebörd!

Glädjande också att se att Söderhamns kommuns hårda arbete uppmärksammas! Se inslag på SVT nedan.