Den nya versionen av From Sea to Source behandlar fiskvandring och rehabilitering av fiskens vandringsvägar över hela världen! Den 300 sidor tjocka boken är sprängfull av exempel, råd och vackra foton och figurer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *