Posted by Stina Gustafsson | Naturresurs rinnande vatten, Nyheter

Måndagen den 15 oktober åkte Olle, Eva, Stina, Anna och Daniel till Naturhistoriska riksmuseet för att besöka årets FishBase symposium.

Årets tema var fiskar och dammar och talare från flera ländemedverkade.

 

Daniel och Anna fick bland annat information om hur dammar påverkar fiskarna i Sydamerika

 

Dagen efter besökte gruppen från Karlstad Naturskyddsföreningen för att medverka på deras informationsmöte om miljöfonderna.

Olle berättade om upp- och nedströmspassage förbi vattenkraftverk och Stina berättade om naturlika fiskvägar och deras habitatkompensationspotential.

Jesper Peterson från Naturskyddsföreningen avslutar mötet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *