Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Sedan rören rensats av den tappra Britt-Marie har vi fått bra data på vilka rör ålen föredrar. Än så länge ser vi en preferens för bottenröret, medan de andra arterna oftast påträffas i ytröret! I synnerhet gösvandringen är fortfarande i full gång och de rasar in i ytröret. Tyvärr dyker de upp en och annan på gallret också, men med tanke på att rören främst var tänkta att fungera för ål är vi mycket glada över att så många andra arter hittar en alternativ väg förbi kraftverket. Titta på den senaste fångststatistiken.

Lycka till på Länsstyrelsen i sommar Britt-Marie och tack för en grym insats under våren!

//Olle & Stina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *