Project Update!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

After ten days we have been observing a steady stream of fish moving downstream, with species including ål, abborre, mört, braxen, lake, löja, och gös found in the traps. The current total of eels to date is 21 individuals, with the largest weighing 1.56kg and a length of 915mm.

The upstream migration trap I have been building is also nearly completed and will hopefully be sited in the river in the near future to assess the quantity of eels moving back up-river after a long  journey out to sea.

It was nice to see some interested young people from the gymnasiet on wednesday who may also take up an interest in conservation efforts in the future.

Joe

Det låga flödet gör att kraftverket kommer stå still tills det kommer mer regn och mer vatten i älven. Det blir således en välbehövlig semester för alla inblandade och vi ber att få återkomma. Stort tack till Britt-Marie, Linda och Jonas som alla bidragit till att hålla studien i gång.

Fångstdatan är uppdaterad och den talar sitt tydliga språk… än så länge har vi tydligt fler ålar i bottenröret, medan alla andra arter främst hamnat i ytröret. Vi får se om den väntade åltoppen i höst visar på samma sak?

Trevlig sommar!

Det är ganska lugnt med fångsterna nu, men fortfarande en del gös och en ål i bottenröret. Jag välkomnar Linda till projektet med flygande start i dag! Linda kommer hjälpa till med skötsel av ålrören och fällorna under sommaren.

Sedan rören rensats av den tappra Britt-Marie har vi fått bra data på vilka rör ålen föredrar. Än så länge ser vi en preferens för bottenröret, medan de andra arterna oftast påträffas i ytröret! I synnerhet gösvandringen är fortfarande i full gång och de rasar in i ytröret. Tyvärr dyker de upp en och annan på gallret också, men med tanke på att rören främst var tänkta att fungera för ål är vi mycket glada över att så många andra arter hittar en alternativ väg förbi kraftverket. Titta på den senaste fångststatistiken.

Lycka till på Länsstyrelsen i sommar Britt-Marie och tack för en grym insats under våren!

//Olle & Stina

Fångstdata…

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

…kommer nu visas på egen sida där vi löpande uppdaterar resultaten för fångst i de tre rören. Klicka dig dit i menyn ovan!