Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Det är ganska lugnt med fångsterna nu, men fortfarande en del gös och en ål i bottenröret. Jag välkomnar Linda till projektet med flygande start i dag! Linda kommer hjälpa till med skötsel av ålrören och fällorna under sommaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *