Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

… totalt varav 138 ålar. Trenden håller i sig med ålen i botten och övriga i ytan. När radiomärkt ål kommer till kraftverket kan vi få svar på frågor som upphållstid, rörelsemönster m.m. Fångstdatan finns här!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *