Märkning av ål

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Torsdag förra veckan var det dags för den stora märkningen av ål från Ätran. Personal från SLU (Niklas Sjöberg), DTU (Kim Aastrup) och Havs och Vatten myndigheten (Ingvar Lagenfelt och Håkan Westerberg) kom upp till Östra Frölunda för att utföra denna märkning. Sumpade ålar i storlekar mellan 1,2 kg och  1,7 kg blev försedda med high tech sändare som skall visa deras väg från våra vatten till Sargassohavet. Då lite är känt om ålens vandringsvägar är detta ett ypperligt sätt att kunna följa dom en bra bit på vägen och se deras vandringsmönster. Under dagen försågs 24 ålar med två olika sändare som skall registrera skilda parametrar såsom djup, vattentryck och temperatur. Jag ser fram mot den rapport som visar dessa ålars vandring och vilken väg de tar. Ålarna släpptes vid Marstrand och skall jämföras med ålar som kommer från ett vattendrag helt utan vandringshinder, vilka ålar som har störst benägenhet att vandra snabbt återstår att se. Som sagt ser jag fram mot resultatet.

Sumpen part 2, the end (?)

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Idag var jag upp till Östra Frölunda för att se till den kära sumpen. Det positiva under vägen var att jag inte mötte den flytandes i Ätran, och att det fortfarande var kvar på plats. Om än på en helt annan plats än när jag lämnade den igår. Nu är det ren muskelkraft som gäller för att få den på en funktionabel plats igen. Eller att gnugga geniknölarna för att hitta ett annat system. På måndag skall det i alla fall vara fixat. Fotot visar en annan av mina följetonger, nämligen bänken. Tredje dagen på raken jag fotat den, nu är den helt under vatten. Titta noga så syns ryggstödet under ytan. Snacka om att Ätran ökat snabbt på tre dagar.

YouTube Preview Image

Ålynglen kommer

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är jag tillbaka sedan ett par dagar. Yngelledaren på södra sidan vid Ätrafors kraftverk har fångat 12 yngel sedan tordag förra veckan, varav sex idag. Även Nydala har fångat fem sedan onsdag. Blankålen lyser dock med sin frånvaro för tillfället, har en aning om att det kommer att bli den berömda ketchup effekten framöver. Fällan i Östra Frölunda är nu i stort sett klar att tas i drift, detta kommer  att ske under veckan. Mycket skruvande och tänkande för att lösa det nya sumpsystemet, tycker att vi löste det bra till slut ändå. Besvär med batteridrivna verktyg gjorde att dagens arbete inte slutade som vi velat. Nästa yngelledare vid kraftverket kommer igång i morgon, krångel med slangarna till pumpen gjorde att vi fick ge upp för dagen. I morgon blir det nya slangar och snart mycket mer yngel.

I går hade vi besök av Peter Rivinoja och Gustav Hellström från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Nina Rees som hjälper till med fällan var också med… tanken var en hastig visning av fällorna som mer eller mindre varit tomma på ål senaste tiden. Det var ål i alla rör/sumpar! När hände det senast? Nina sitter på protokollet, men det måste varit upp emot 20 ålar totalt varav två återfångade radiomärkta ålar i gott skick! Den största var nästan två kg och den längsta 111 cm!! En stressig men bra dag vid Alsters kraftverk. Peter och Gustav är ju vana fisklyftare och var till stor hjälp! Se Gustav med 111 cm-ålen på foto nedan.

Färdigmärkt

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Vi har fångat totalt en ål på två veckor uppe i Gapern-fällan, men i sumparna vid kraftverket kommer det fortfarande en del ål trots kylan och det fina vädret. Totalt har nu 24 ålar försetts med radiosändare och tio av dem har hittat ut genom rören. Vi kommer inte att märka några fler ålar så denna vecka ska fällan uppe vid Gapern tas bort, samtidigt som jag beger mig ut och pejlar in var de resterande ålarna håller hus. Den senaste veckan har de inte förflyttat sig så mycket så vi får se när de dyker upp i sumparna.

Strålande sol, kallt i luften och vindstilla var det uppe vid Gapern i morse.

Fiskeriverkets andra besök

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Gapernfällan har inte fångat någon ål på fyra dagar, men i fredags rasslade det till ordentligt i sumparna vid Alsters kraftverk. 17 stycken varav tre återfångster. Alla utom återfångsterna sparades till Fiskeriverket som var hos oss idag i form av en Charlott. Jag, Susanna och Anna gjorde så gott vi kunde för att ge henne en hjälpande hand när hon märkte 13 ålar med hydroakustiska sändare.

Anna och Susanna vaktar ålen i väntan på Charlott som på bilden bredvid mäter en hal ål.

Telemetri

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

I onsdags, för snart en vecka sedan, kom telemetristudien igång (mer info om syftet med telemetristudien hittar du här!). Fem ålar, som fångats uppe i Gapernfällan, förseddes med radiosändare och släpptes därefter ut i Alstersälven ca 1,5 km norr om Alsters kraftverk. Jag har sedan dess pejlat in dessa ålar varje dag och sett hur mycket de förflyttat sig från ena dagen till den andra. Mycket intressant. En av dem återfångades i bottensumpen idag och en annan har knappt påbörjat sin resa. Imorgon kommer ett par nya ålar att förses med radiosändare.

Lövat i sumparna

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Det märks att hösten har kommit. Löven täcker gallren i sumparna så det blir som natten därinne. Det var endast två ålar idag så ålbilden blev inte riktigt så riklig som jag tänkt mig. Första bilden visar ålen som fanns i bottensumpen och på den andra bilden kan ni se den färdiga balkongen. Nu är det bara lite rör och stöttepelare som fattas.

Efter regn kommer ål

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Nio stycken idag och fem igår. Ungefär 70 % har varit i bottensumpen. Det blev ett nytt rekord idag också. En av ålarna mätte hela 106 cm och vägde nästan 2,7 kg!!!

Tre lika

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag såg det identiskt ut i alla tre sumparna. En ål i varje och ingen annan fisk. Den minsta ålen var i ytsumpen och den största fanns i mittensumpen.