Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är jag tillbaka sedan ett par dagar. Yngelledaren på södra sidan vid Ätrafors kraftverk har fångat 12 yngel sedan tordag förra veckan, varav sex idag. Även Nydala har fångat fem sedan onsdag. Blankålen lyser dock med sin frånvaro för tillfället, har en aning om att det kommer att bli den berömda ketchup effekten framöver. Fällan i Östra Frölunda är nu i stort sett klar att tas i drift, detta kommer  att ske under veckan. Mycket skruvande och tänkande för att lösa det nya sumpsystemet, tycker att vi löste det bra till slut ändå. Besvär med batteridrivna verktyg gjorde att dagens arbete inte slutade som vi velat. Nästa yngelledare vid kraftverket kommer igång i morgon, krångel med slangarna till pumpen gjorde att vi fick ge upp för dagen. I morgon blir det nya slangar och snart mycket mer yngel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *