Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Fångsterna är begränsade för närvarande, men en och annan gös och ål kommer det fortfarande.

Ålen tycks fortfarande i första hand välja bottenröret, men ibland dyker någon upp i ytröret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *