Nors – föredrag och foton

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Norsfiskar (Osmeridae) finns över stora delar av norra halvklotet, både sötvatten och i havet. På många platser migrerar de i stora antal upp i älvarna för att leka och efter lek driftar ägg och larver nedströms, tillbaka mot sjön eller havet.

I föredraget “Biology of eulachon in the Fraser River: critical knowledge gaps” presenterar Doug Hay forskning om Eulachon (Thaleichthys pacificus), norsen på den nordamerikanska Stillahavs kusten. Han pratar bland annat om beståndsuppskattningar baserade på fångst av driftande ägg/larver och möjliga telemetriundersöknignar. Se föredraget här:

YouTube Preview Image

Vår egen nors (Osmerus eperlanus) i Vänern övervakas ute i sjön medan kunskaperna om fiskens berömda lekvandringar är relativt begränsade. Läs om norsbeståndet i Vänerns Vattenvårdsförbunds årsskrift.

Vackra foton på Rainbow smelt (Osmerus mordax, en annan norsfisk) från östra Nordamerika finns här: P.E.I. smelt run caught on camera by Ph.D. student Sean Landsman.

Norslek i Klarälven

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Norsen leker i samband med islossningen på våren, då könsmogna fiskar i såväl Östersjön som de stora insjöarna söker sig upp i älvar och mindre vattendrag för att leka. I vissa sjöar sker leken längs långgrunda grusstränder eller i bäckmynningar. Den här veckan har norsen, eller slommen som den kallas här i Värmland, gått upp i Klarälven för att leka. För första gången på flera år har den nått så långt upp som till Forshaga. Norsen utgör där byte för rovfiskar, fåglar och en upprymd lokalbefolkning.

Under leken lägger honan upp till 50 000 ägg som omges av en klibbig hinna som spricker och förankrar äggen vid botten. Senare släpper äggen, driver nedströms och kläcks efter 3-5 veckor. Läs mer om nors på HAV:s hemsida eller på Fishbase.

nors2

Slom-fiske i Forshaga

nors3

En entusiastisk slomfiskare med laxhov.

nors1

Fisken (Osmerus eperlanus)

nors4

Norsen steks med fördel i smör, panerad med mjöl och kryddad med salt och peppar. Det går utmärkt att äta den med knäckebröd.

Sötvattenslaboratoriet i Vänern

Posted by Daniel Nyqvist | Events

VänernIgår besökte Alfred Sandström och Thomas Axenrot från Sötvattenslaboratoriet (SLU) Karlstads Universitet och höll ett seminarium om deras arbete i Vänern. De pratade bland annat om kartläggning av de pelagiska och bentiska fisksamhällena, om signalkräftans situation i sjön och om ett satellitprojekt i uppstartsfas.

Provtrålning kombineras med hydroakustik för att ge en bild av de olika pelagiska fiskbestånden. I den hydroakustiska undersökningen använder man sig av ekolodsteknik och omtolkar de mottagna signalerna till fiskarter och tätheter. Undersökningen sker i transekter som tillsammans sträcker sig över 300km och täcker 4500km2. Hela sjön tar ungefär två veckor att kartlägga. Provtrålning sker på utvalda platser och på olika djup  – grunt, vid språngskiktet och djupt. Man har undersökt artsammansättning och fisktäthet på olika platser i sjön varje år sedan 1995. Nors är den dominerande arten i pelagialen, men biomassan av både siklöja och gös kan på vissa platser vara betydande.

Botten- och strandnära fisksamhällen följs i utvalda områden och undersöks med översiktsnät. I Vänern styr djup och produktivitet i hög utsträckning vilken artsammansättning man finner i ett visst område. Till exempel utmärker sig fyra näringsrika områden i sjön (1% av sjöns yta) som artrika och som viktiga rekryteringsområden för kommersiella arter (men är också övergödda).

Signalkräftan har satts ut i Vänern under en betydande tid, troligtvis sedan 1969. Även om bestånden ökat under senare år, och tätheterna kan vara relativt höga i vissa områden, har den ännu ej koloniserat hela Vänern. Spridning av signalkräftan i sjön, som naturligt är ganska långsam, förväntas fortgå framöver. Vänern har historiskt inte haft mycket kräftor vilket i sig gör de ekologiska effekterna i systemet viktiga att studera. En viss oro för flodkräftans öde i omkringliggande tillflöden finns också.

Och så det nystartade satellitprojektet. Genom att kolla på Vänern med satelliter kan man uppskatta primärproduktion, temperatur, vattnets grumlighet och få mått på humushalter. Med satellit kan man kolla på hela sjön många gånger per år och får därigenom mätvärden som i omfång och provtagninsgsfrekvens aldrig kan erhållas genom arbete direkt från sjöns yta. Satellitdata kan sedan, med hjälp av andra mer direkta provtagningar, omvandlas till värden relevanta för att kolla på tex. fiskbestånden, produktivitet osv.

Efter seminariet fortsatte diskussionerna eftermiddagen igenom. Och såklart pratades det en del om lax och öring också.

Håll koll på vår Kalender för att inte missa framtida intressanta seminarier.

Under förra veckan var jag i Gävle och träffade Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg o co på Länstyrelsen i Gävleborg. Under besöket hann jag även med att titta på Gävle energis kraftverk i Gavleån och Nilsson krafts kraftverk i Testeboån. Tolvfors och Strömsbro har fått en helt annan innebörd!

Glädjande också att se att Söderhamns kommuns hårda arbete uppmärksammas! Se inslag på SVT nedan.

 

Gårdagen bjöd på bister väder, tappade beten och en förkylning. Men det hindrade inte Niclas Karlsson från att tvångsrekrytera ytterligare några fina gäddor till vår studie. Adam Ludvigsson anslöt under helgen och levererade omgående även han, ladda ner Adams tidigare uppsats om Gädda vs Smolt på länk http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:391388

Vid maganalys på gädda som fastnat i gösnät kan man konstatera att gäddorna lever livets glada dagar ute bland norsstimmen utanför mynningsområdet, 25-26 cm betesfisk är ett hett tips om man vill lura Den Stora Madammen. Så ut och fiska med er!

Nu har vi på allvar kört igång årets gäddstudie i Klarälven. Under de senaste två veckorna har 18 gäddor fångats på spö och försetts med radiosändare. Eftersom sändarna har en aktivitetsfunktion så kan vi förutom att bestämma exakta positioner även se hur aktiva gäddorna är på olika platser och habitat under olika tider på dygnet. Detta ger oss helt unik data från Klarälven på var gäddorna väljer att vila, när dom patrullerar utmed kanterna och över älven, och var dom ställer sig i bakhåll i väntan på byten. Just nu följer vi deras reaktion på slommens uppsteg i älven, och så småningom kommer vi även att få data på lekbeteende och hur dom reagerar då älven fylls på med odlade stora välgödda smolt.

Om DU fångar en gädda med en radiosändare fastsatt vid ryggfenan (se bild nedan) så sätt den varsamt tillbaka i vattnet, notera gärna hur läkningsprocessen ser ut och skicka ett mail till johnny.norrgard @kau.se

Fisket i älven har varit grymt segt under den senaste tiden, 2,9 grader i vattnet vid Almar igår… brrr… Stort tack till elever och lärare vid ForshagaAkademin som slitit hårt trots bistert väder och kalla fingrar. Nu senast har de lokala Klarälvsjägarna Niclas Karlsson och Mattias Epperlein & Co visat hur man levererar fina Klarälvsgäddor. På bilderna nedan visar Mattias upp en märkt gädda från igår, notera sändaren som sitter fäst vid ryggfenan. Kolla även i Andreas Vårds fina gädda på http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=2070

Om DU fiskar i Klarälven (Forshaga-deltamynningarna) och vill delta i studien, eller vill ha mera information om projektet, skicka ett mail!

 

En solig dag i Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag har vi fått lite fisk i sumparna. I bottenröret hade vi två ålar, en på 650 mm och en på 680 mm samt två gösar, en på 194 mm och en på 172 mm samtliga var i god form. Tyvärr hade vi även två stycken döda nors i bottenröret också, de var 98 mm och 78 mm. I mittenröret lyste fisken med sin frånvaro. Men i ytröret hade vi en gös på 210 mm, den var pigg och alert.
Vi satte också dit de där plastskivorna i sumparna som jag berättade om igår, det vart jätte bra. 
Vi  har också fått rensat rören till både ytan och botten igen, det var tvär tätt. Men jag var klok nog att se till att få med mej hjälp redan från början den här gången. Jonas fick rycka in och aggera hjälte idag, han gjorde ett super bra jobb och fick bort allt skräp, så nu är det bra flöde i sumparna igen. Tack för hjälpen Jonas!  I morgon fredag har jag stora planer på att få städa upp i Gapern, och jag hoppas att inget annat kommer ivägen för det, den här gången.. Hoppas på mycket fisk i morgon..

Alster

Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag hade vi inte mycket fisk i våra sumpar i Alster. Vi hade i bottenröret en ål som var 960 mm lång och den vägde 1680 g, den var vid god vigör. I mittröret hade vi en nors på 60 mm.  I ytröret hade vi en nors 100 mm tyvärr var den död, en björkna  på 90 mm som var i god form.  Idag har jag och Jonas som är hemma från jobbet i Falkenberg, varit och shoppat loss hos Vidars fiske. Vi inhandlade en våg så nu kan vi väga våra kära ålar också. Under tiden jag vittjade och rensade sumparna från allt skärp. Passade Jonas på att rensa undan ganska mycket skräp från dammen.  Detta för att minimera risken att få ner mer skräp i sumparna. Stort tack Jonas för all hjälp med städningen i Alster idag.  Hoppas på fint väder och mycket fisk i morgon.