Gårdagen bjöd på bister väder, tappade beten och en förkylning. Men det hindrade inte Niclas Karlsson från att tvångsrekrytera ytterligare några fina gäddor till vår studie. Adam Ludvigsson anslöt under helgen och levererade omgående även han, ladda ner Adams tidigare uppsats om Gädda vs Smolt på länk http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:391388

Vid maganalys på gädda som fastnat i gösnät kan man konstatera att gäddorna lever livets glada dagar ute bland norsstimmen utanför mynningsområdet, 25-26 cm betesfisk är ett hett tips om man vill lura Den Stora Madammen. Så ut och fiska med er!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *