Raft spider (Dolomedes sp.)

A PhD position in biology (community and food web ecology) is now open for application at Karlstad University. The project will focus on evaluating the ability of forested buffer strips to maintain cross boundaries fluxes between streams and riparian ecosystems.

The aim of the PhD project is to (i) analyse the link between riparian forest buffer width and functional diversity of riparian predator communities, (ii) define optimal buffer zones for conservation of riparian ecosystem functions, based on food web complexity and ecological niches (using stable isotopes) and (iii) use DNA-barcoding to study variation in prey preference with varying buffer width and test stable isotopes as a tool to assess riparian ecosystem functions in forestry affected landscapes.

The position is full time for four years but may be extended if department duties such as teaching (maximum 20 % of a full-time position) are included.

Last application date is 14 March 2019.

Read more and apply for the position here!

 

River Mörrumsån, Sweden

 

 

Two PhD positions (1: vegetation ecology, 2: ecosystem function/host-parasite interactions) are now open for applicants at Karlstad University. Both positions are full time for five years within the River Ecology and Management (NRRV) research group and include 80 % research and 20 % department duties (mainly teaching).

The applications for both positions close on 31 January 2019.

 

PhD position in vegetation ecology

River Klarälven, Värmland

The project will study which factors control diaspore dispersal and plant community composition along boreal streams, which in turn may have cascading effects on functional plant diversity and ecosystem functioning. The specific research questions to be addressed will be decided in consultation with the candidate. Areas of particular interest are (1) the effects of local and landscape-scale factors for plant species composition and diversity and cascading effects on ecosystem functioning and (2) studies of factors promoting or constraining plant dispersal along streams.

Read more and apply for the position here!

 

Ecosystem function/host-parasite interactions

The position will focus on either the role of mussels for ecosystem function or host-parasite interactions. Areas of interest are (1) the role of mussels for stream ecosystem function and (2) host-parasite interactions between mussels and their host fish. The specific research questions to be addressed will be decided in consultation with the candidate.

Read more and apply for the position here!

Nu är Fiskmarknad 2013 i Karlstad över för den här gången. De första två dagarna bestod av en mängd intressanta föredrag , möten och diskussioner på temat fiskvandring och åtgärder. Den tredje dagen vände sig till den intresserade allmänheten med bland annat pejlning, mussel- och fiskvisning, botaniserande bland bottenfauna, tipspromenad, elfiske-uppvisningar, sportfiskeinstruktioner på Sandgrundsudden, samt några kortare föredrag på Karlstads Museum.

De två första dagarna filmades, så eventuellt kan mycket av det intressanta innehållet bli tillgängligt online i framtiden. Abstracts till praten finns redan online här.

Fiskmarknad

John Ferguson pratar, som alla andra talare, inför fulll sal på Karlstad Stadshotell.

Fiskmarknad2

Journalist, barn, abborrar, mörtar och en liten gädda – under dag tre.

Fiskmarknad3

Under tredje dagen kunde allmänheten kolla på fiskar och se hur radiopejlning går till. Här har tre gäddor, ett par braxen och Olle Calles besökargruppens uppmärksamhet.

 

Flygande start

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Gårdagens öppnande av ålrören blev oväntat dramatisk. Bottenröret var precis som förra året igensatt av något… detta något kom farandes ut i brösthöjd när vi fick loss rörkröken… en stor väldigt död gös samt tre ännu större ålar i full färd att sätta i sig kadavret. Nu är rören i gång enligt årets uppställning där vi växlar mellan att ha olika rör öppna: botten, ytan, botten+ytan. Vi kommer således inte att ha mellanröret i drift i år. Vi säger välkommen till Joe (nedan) och hoppas på spännande fångster under 2011!

…snart genom Alsters kraftstation igen! I och med ökande vattenföring är det även högaktuellt att börja studera ålens vandring igen. Nya rapporter om fångster kommer inom kort och i augusti hoppas vi även komma i gång med telemetristudier på ålen i Alsterälven.

Celebert besök från Karlstad

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

Började dagen med att radiopejla med bil från Ätrafors till Herting, för att se vart de radiomärkta havsnejonögonen som är utsatta ovan Herting hade simmat. De hade inte rört på sig nått speciellt sedan igår och var lätta att hitta. Väl framme vid herting får jag möte med en bil som stannar och ut kliver  Jenny och Linda (som ni minns var Jenny här i två veckor och gjorde sitt examensarbete) de hade varit på rundtur och tyckte  de var kul att få höra hur de gick med laxarna och havsnejonögonen. Vidare pejlades området runt Herting, där de flesta av de radiomärkta havsnejonögonen står. Havsnejonögonen står i två grupper. En av grupperna uppehåller sig vid utloppet på de nya kraftverket och laxtrappan. Den andra gruppen håller till vid utloppet på gamla kraftverket. Möjligen står havsnejonögonen så för att vid utloppen är det den starkaste strömmen och de söker säkerligen febrilt efter nått sätt att tas sig upp vidare förbi kraftverket.

Det var riktigt trevligt att vittja ryssjan idag. När jag hade kämpat för att få upp de mycket långa ledarmarna och väl kom till struten på ryssjan. Sprattlade de riktigt mycket,  jag ser tre havsnejonögon och får ett stort leende på läpparna. Dessa sumpas och jag ror vidare till den lilla ryssjan. Så klart hade jag stora förhoppningar över att de skulle vara lika många i den lilla ryssjan, så var inte fallet där fick jag nöja mig med att plocka ut några löjor. Nu har vi fyra stycken som ska märkas och då är vi uppe i 25 stycken. alltså är de bara 5 stycken kvar att fånga innan ryssjorna kan tas upp.

Nedan visas en film där många av de radiomärkta havsnejonögonen uppehåller sig. Filmen visar utloppet och utloppskanalen på hertings gamla kraftverk.

YouTube Preview Image