Två veckors intensiv provtagning lider mot sitt slut. Förra veckans provtagning av bottenfauna och nedfallande insekter rapporteras av Stina inom kort. Efter att ha misslyckats elfiska i förra veckan (trasiga elfiskegrejer) erbjöds vi låna utrustning av både Järna FVOF och Kjell Leander i Leksand.  Stort tack till er! Med Järnas ypperligt skötta utrustning i högsta hugg gav jag och Stina oss i kast med Eldbäcken (biokanalen) under måndagen. Äntligen börjar det komma lite gröna fläckar och vissa av svämplanen ser riktigt trevliga ut (se foton). Gölarna på svämplanen är fulla med elritsor av alla storlekar. Elritsorna dominerar fortfarande totalt i de nedre delarna, men ju längre uppströms man kommer så minskar de och istället hittade vi en del abborre, stäm, simpa och allra längst upp ett gäng gäddor. Grodor hoppar överallt, men vi har inte sett någon  i gölarna.

Elritsekanalen?

Posted by Olle Calles | Projekt Eldbäcken

Nu finns en stilig skylt på plats vid Eldbäcken (se foto nedan). Det andra elfisket visade att elritsan riktigt trivs i Eldbäcken! Utöver något tusental elritsor av alla möjliga storlekar, fångades bara några abborrar. Förutsättningarna har ju varit minst sagt märkliga för fisk, med vatten som pumpas in och med flera driftstopp och torrläggningar under sommaren. För andra och större arter som kommer senare kommer det finnas gott om mat! Elritsorna har till och med koloniserat gölarna, som bevisligen inte är helt täta eftersom de allra största elritsorna hittades där! Dala-Demokraten uppmärksammar vårt arbete, se här!

Foto: Jan-Olov Andersson (Sr)

Det låga flödet gör att kraftverket kommer stå still tills det kommer mer regn och mer vatten i älven. Det blir således en välbehövlig semester för alla inblandade och vi ber att få återkomma. Stort tack till Britt-Marie, Linda och Jonas som alla bidragit till att hålla studien i gång.

Fångstdatan är uppdaterad och den talar sitt tydliga språk… än så länge har vi tydligt fler ålar i bottenröret, medan alla andra arter främst hamnat i ytröret. Vi får se om den väntade åltoppen i höst visar på samma sak?

Trevlig sommar!

Så börjar väl ändå ommöbleringen av Eldbäcken närma sig sitt slut!? Vi har fortsatt med att fördjupa gölarna och lägga på sand på sidorna för att snabbare få vegetation där.

För att studera vad nedfallna träd bidrar med till Eldbäckens djursamhälle har vi lagt ner fyra björkar per “svämplansbehandling”. Ser rätt märkligt ut när alla löv är kvar och flödet i biokanalen är på “all time low”.

Slutligen såg vi elritsa i Eldbäcken och vi känner att nu är det verkligen dags att ta prover för att se vilka invånare Eldbäcken fått! Dessutom har Bronco sett en del harr i gamla fåran, trots i stort sett obefintligt flöde. Ypperlig timing att elfisketillståndet från Länsstyrelsen Dalarna damp ner i dag! I morgon börjar vi ta bottenfaunaprover i Eldbäcken och Stina sliter just nu med att sätta upp hinkar för att se på nedfallande insekter…

Två dagar har gått

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

De har gått två dagar sedan Paolo åkte hem till Italien, de dagarna har varit jäktiga och de har varit fullt upp med både de ena och de andra. I första hand har det pejlats och jag  försökt att positionsbestämma var havsnejonögonen har befunnits sig. De som vi satte ut ovanför herting verkar göra sitt första stopp när de når Fors. En del av dem har nu kommit upp mot Ätrafors, fast de är ännu bara en av dem som har simmat upp i högvadsån. De som är utsatta nedanför herting, verkar simma runt vid utloppen till de båda kraftverken, i hopp om att hitta en väg vidare upp i systemet.

Som kanske nämnts tidigare har vi fortfarande den stora ryssjan ute, i hopp om att kunna få ett litet begrepp om hur många havsnejonögon de kommer upp i ätran för att lek. Detta är så klart svårt, när inte vet exakt hur bra ryssjan fångar.  Som de ser ut nu, är de så lite vatten vid laxbron att ledarmarna blir mer som ett nät, än som ledarmar och i dag hade vi noll fiskar i ryssjan.

Den lilla ryssjan har spänts upp mellan några träd i hopp om att kunna fånga några landkrabbor 😉

Ett hörde ropen

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

Kan ni tänka er, efter alla rop igår var de ett öga som hörde. Detta havsnejonöga hade simmade in i den stora ryssjan tillsammans med ett gäng löjor. I den lilla ryssjan var de med ormliknade fisk, fast inte havsnejonögon, utan 14 stycken gulålar. Ålarna behövde inte känna sig ensamma direkt, för även en stor lake och ett 20 tal löjor hade med simmat in där.
På tal om att simma så har ett av de sju radiomärkta havsnejonögonen vi släppt ovan herting, simmat in i högvadsån och står nu och tjurar nedan nydalakvarn. Två av dem står vid kraftverket i ätrafors och de andra fyra har stannat upp i fors.

…tre av våra 21 havsnejonögon stod i dag inte längre kvar på sträckan Vessigebro-Högvadsån! Lasse båtpejlade från Högvadsån till Herting (se foto nedan) och  Jonas med Paolo sista biten till havet, men ingenstans fanns de.

Det blev till att bilpejla (foto nedan) vid Ätrafors och uppåt i Högvadsån och två stod direkt nedan Ätrafors kraftstation! Den sista då? Till slut hittade vi henne en liten bit nedanför Nydala kvarn (foto nedan). Starkt simmat!

En solig dag i Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag har vi fått lite fisk i sumparna. I bottenröret hade vi två ålar, en på 650 mm och en på 680 mm samt två gösar, en på 194 mm och en på 172 mm samtliga var i god form. Tyvärr hade vi även två stycken döda nors i bottenröret också, de var 98 mm och 78 mm. I mittenröret lyste fisken med sin frånvaro. Men i ytröret hade vi en gös på 210 mm, den var pigg och alert.
Vi satte också dit de där plastskivorna i sumparna som jag berättade om igår, det vart jätte bra. 
Vi  har också fått rensat rören till både ytan och botten igen, det var tvär tätt. Men jag var klok nog att se till att få med mej hjälp redan från början den här gången. Jonas fick rycka in och aggera hjälte idag, han gjorde ett super bra jobb och fick bort allt skräp, så nu är det bra flöde i sumparna igen. Tack för hjälpen Jonas!  I morgon fredag har jag stora planer på att få städa upp i Gapern, och jag hoppas att inget annat kommer ivägen för det, den här gången.. Hoppas på mycket fisk i morgon..

Alster

Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag har fisken lyst med sin frånvaro i samtliga sumpar. Det enda man hittade i sumparna idag var pinnar och annat skräp, så man fick ta en rensdag. Att det var skräp i sumparna beror på att vi igår lyckades få bort en del skräp som låg i själva dammen innan intagskanalen. 
När jag väl hade städat, åkte jag en sväng till obs Bergvik och inhandlade en plastskiva. Har ikväll fixat till nya sidor till sumparna. Jag skar ut sidorna med en rondell och de är nu 20 cm breda, detta för att få ytterligare mer vatten i sumparna. Hoppas verkligen att det blir fisk i sumparna i morgon..

Nejonögon och stordyk

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

Under helgen som varit har dykförsök gjorts för att försöka hitta sändare, efter de fiskar som förmodligen inte klarade vintern efter leken. Två av dessa sändare hittades och vi kan nu vara helt säkra på att dessa fiskar är döda. Fler försök att hitta sändare kommer att göras.

Under pejlen idag dök helt plötsligt en mört upp. Denna mört misstänker vi att den varit ute i mynningen där vi inte kan höra dem. Nu har den simmat upp och är för närvarande mellan tullbron och garva forsen.
I morgon kommer det att bli radiomärkning av minst två havsnejonögeon med lite tur får någon mer i ryssjan.