Vi ligger ungefär som förra året med ynglen, men fler blankålar i år… än så länge. Lilla å i Vessigebro dominerar trots sin ringa storlek med 110 fångade yngel.

Så fort Tony fick semester och jag kom ner med halva släkten i släptåg brakade det loss med monsunregn och pigga ålar. Gräsmattan framför huset (Tången) i Ätrafors fick tjäna som ålverkstad eftersom fältbilen åter krånglar. Ål av alla sorter… stor och liten, gul och blank… återkommer närmaste dagarna med fångststatistik! Nedan foton på en massa Callesar inblandade i registrering av ålfångsten: Yrsa, Liv, Bengt-Erik, Margareta, Linda och Olle.

Efter regn kommer…

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Efter regn kommer ålen, nåja ett par i alla fall. Efter lördagens regn fastnade en ål i fällan i Skärhultsbäcken som återfick friheten nere i Falkenberg och en i Forsa. Den i Forsa var borta idag, vi har troligtvis tjuvar i trakten så imorgon blir det att åka upp och låsa sumparna med kätting och hänglås. De börjar röra sig lite i alla fall, lite mer regn så kommer säkert fångsterna att öka. En yngelledare vid kraftverket är i gång, lite mer jobb krävs där då vinterkylan troligtvis sprängt godset vid kranarna som läcker. Men den verkar fungera tillfredsställande för tillfället.

Våren har kommit på allvar och ålprojektet kör strax i gång med buller och brak. Till vår stora lycka är alla tappra ålfångare redo att hjälpa oss även i år, vilket vi är enormt tacksamma för! Kau:s del i arbetet kommer att utföras av två nya killar, Tony och Jonas, och precis som tidigare år kommer vi att ha vår bas i Ätrafors.

Ålprojektet finansieras av E.ON, Living North Sea och KK-stiftelsen!

Hör gärna av er till oss om ni har tips, idéer, frågor eller klagomål.

MVH

Olle

Ål-O-Meter

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Under veckan som gått har vi fångat 34 ålar.  Det är bättre än förra veckan, fast betydligt sämre än de veckor som varit. Fällorna högre upp i systemet har börjat ge mycket dåligt, så dåligt att vi till och med har stängt fällan i Forsa. Nu efter alla modifikationer är det fällan i Ätrafors som fångar mest. Turbinerna går på max vid Ätraforskraftstion och det är bra vattenflöde genom gallret och burarna som ska fånga ålen. Av de 34 ålar vi fångat har vi fångat 26 stycken vid Ärtafors.

En sammanställning av mängden fångade ålyngel har gjorts, nu när alla ålyngelledare är stängda för säsongen. Sammanlagt har vi fångat 511 stycken, dessa ålyngel har vi hjälpt vidare i livet och vi kan bara önska dem lycka till.

Snart är allt slut för den här säsongen, vi packar snart ihop våra saker och beger oss hem till Värmland och Karlstads universitet. Först ut är Britt-Marie som gör sista dagen på fredag. Vi andra kommer vara kvar någon vecka till och köra in i det sista. Förhoppningsvis kommer vi alla tillbaka nästa år för att rädda ett gäng nya ålar. Vill passa på att tacka Börje som hjälpt oss vid Forsakvarn KRYA PÅ DIG!!!!!

Då kom den första snön

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Då kom den första snön här i Ätrafors och det är alldeles vitt på marken. Det var mycket spännande att glida runt i fältbilen och hämta ålar idag, för glida det var precis vad vi gjorde, gisses vad halt det var på vägarna, kanske dags att få på andra däck nu när vintern gör sitt antågande.

Ålar, veckan som gått kan vi inte skryta med mängden fångade ålar. Vi har fångat inte mindre än 15 ålar, hoppas på mer nästa vecka. Eller är det slutet på ålvandringen som vi fångar nu? Temperaturen ligger mellan 6-7 grader i vattnet och man kan inte säga att det är något direkt högflöde och vädret är lite från och till. Ibland fint och andra stunden är det regn eller snö. Vi kommer att köra fällorna några veckor till och man kan bara hoppas på att vi lyckats med att fånga den största delen av de utvandrande ålarna. Nedan är det bilder från olika tillfällen under de senaste veckorna.

Märkning för hela slanten

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Idag har vi tillbringat stora delar av dagen med att hjälpa till med ålmärkning vid mölneby gård. Finn Ökland från Nina tillsammans med Håkan Västerberg och Niklas Sjöberg från Fiskeriverket, eeliad märkte 25 stycken ålar. Ålarna märktes för att man ska kunna försöka kartlägga deras väg till saragassohavet. Mer om detta och bilder kommer i morgon. Under tiden går det att läsa mer om märkningen genom att klicka på länken nedan

Klicka här

Imorgon kommer även veckans ålometer att redovisas.

LNS-möte i Amsterdam

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Herting

Den 23-24 oktober hölls ett LNS (Living North Sea) möte på Waternets kontor i Amsterdam. LNS samlar representanter från de länder som gränsar till Nordsjön för att dela kunskap och identifiera kunskapsbrister för att tillsammans på ett effektivt sätt kunna vidta åtgärder för att rädda flera av våra gemensamma vandringsfiskar.

Representanter från Sverige var Ingemar Alenäs och Margareta Gunnarsson från Falkenbergs kommun och Stina Gustafsson, doktorand från Karlstads universitet.

Under de två dagarna redovisades vilka framsteg som gjorts inom de olika områdena:

Genetik
Vattenkraft
Vattenkvalitet och restaurering
Spårning och utbredning
Tidvattenbarriärer och pumpstationer

sedan det senaste mötet och man diskuterade hur projekten skulle fortskrida och hur information skulle insamlas och spridas.

Extra fokus låg på användning och förbättring av LNS hemsida, eftersom denna ansågs vara en av de främsta plattformerna för kunskapsspridning både till allmänheten och mellan medlemmar inom LNS-gruppen.

Problematiken med pumpstationer fick även extra uppmärksamhet eftersom dessa är några av de främsta vandringshindren i Nederländerna.

Bild 1) Information om pumpstationernas påverkan på fisk

Bild 2) Utsikt från Waternets kontor

Då var det dags igen!!!!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Då var det dags igen för veckans Ål-O-Meter. Man kan säga att det under veckan som gått har varit en hel del ål. Vi har fångat hela 156 blankålar och 10 ålyngel. De flesta av ålarna som vi fångat, har vi fångat  högre upp i systemet. Ålkistorna i Skärhultsbäcken och Östra frölunda har varit de mest givande ålkistorna.

Nu har det gått några dagar sedan Flo från Tyskland kom till oss i Ätrafors. Han har kommit i gång riktigt bra och han vittjar fällan i Ätrafors flera gånger under ett dygn, allt för att se vilka tider som ålen vandrar. Flo har även satt upp en väderstation, väderstationen har flo placerat vid sidan om intags gallret vid ätrafors kraftstation.

Veckan som gått

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Under veckan som gått har det varit en hel del besök och det har hänt en del. Det hela började med att vi fick i gång fällan i Forsa förra veckan och vid kollen i tisdags hade det kommit fem stycken ålar. Tack än en gång till Börje som hjälper oss att sköta fällan när inte vi kan vara där.

Nu till besöken, Flo från Tyskland kom besök med sin flickvän Diane.  Flo kommer göra en del av sitt arbete tillsammans med oss i Ätran. Flo kommer tillbaka den 18 september och kommer vara här tills projektet är klart.

Vidare under torsdagen fick vi besök av en mycket trevlig herre, Lars Krögerström från vetenskapsjournalisterna.  Han skulle görs ett reportage om vad vi gör inom ålprojektet. Lars åkte med underdagen och fotograferade och dokumenterade vad vi gjorde.

Inte nog med att vi hade finbesök av Flo, Diane och Lars Krögerström. I måndags fick vi ytterligare ett celebert besök från Tyskland, ingen mindre än Ulrich Dumont kom på besök för att kika på hur galleråtgärden i ätrafors intagskanal fungerar.

Igår gjorde Länsstyrelsen provfiske i ätran, det innebar att det var mintappning vid kraftstationen vid ätrafors och herting. Laxen som var på väg upp för lek vid laxtrappan, backade nedåt mot laxbron och på mindre än 10 minuter nappade två laxar på fiskarnas beten (Mats och Ulf). Vi råkade vara på plats för att släppa ål vid laxbron och lyckades få de båda drillningarna på film.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image