Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Vi ligger ungefär som förra året med ynglen, men fler blankålar i år… än så länge. Lilla å i Vessigebro dominerar trots sin ringa storlek med 110 fångade yngel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *