meadow

A floodplain meadow.

The scientific article “Flooding tolerance of four floodplain meadow species depends on age” by Gattringer, Donath, Eckstein, Ludewig, Otte and Harvolk-Schöning was recently published in the journal PLoS-One. Lutz Eckstein, one of the coauthors, is a professor within the River Ecology and Management research group at Karlstad University, whereas the other authors represent Justus-Liebig-University Giessen and Kiel University.

In then the abstract the authors write: “Numerous restoration campaigns focused on re-establishing species-rich floodplain meadows of Central Europe, whose species composition is essentially controlled by regular flooding. Climate change predictions expect strong alterations on the discharge regime of Europe’s large rivers with little-known consequences on floodplain meadow plants.

In this study, we aim to determine the effects of flooding on seedlings of different ages of four typical flood meadow species. To this end, we flooded seedlings of two familial pairs of flood meadow species of wetter and dryer microhabitats for 2 weeks each, starting 2, 4, 6, and 8 weeks after seedling germination, respectively.

We show that a 2-week-flooding treatment had a negative effect on performance of seedlings younger than 6 weeks. Summer floods with high floodwater temperatures may have especially detrimental effects on seedlings, which is corroborated by previous findings. As expected, the plants from wet floodplain meadow microhabitats coped better with the flooding treatment than those from dryer microhabitats.

In conclusion, our results suggest that restoration measures may perform more successfully if seedlings of restored species are older than the critical age of about 6 weeks before a spring flooding begins. Seasonal flow patterns may influence vegetation dynamics of floodplain meadows and should, therefore, be taken into account when timing future restoration campaigns.”

Access the paper online here: Flooding tolerance of four floodplain meadow species depends on age.

Kursdeltagare från Masterkursen “Vetenskapliga metoder i sötvattenekologi” rapporterar om en intensiv fältvecka:

“Måndagen den 24 april gick startskottet för fältveckan på Karlstads Universitet. Under kurserns första del fick vi lära oss konsten att suturera fisk och designa experiment. Första dagen fick vi lyssna till professor Erik Petersson från SLU berätta om etik och lagar kring djurförsök. Dagen fortsatte med förberedelser inför ett labbexperiment där vi studerade hur temperaturen i vattnet under laxens äggstadie påverkar dess förmåga att födosöka som ung fisk.Tisdagen och oKknsdagen ägnades åt labbexperimentet respektive arbete med sutur, bedövning och märkning av lax. Vi förberedde också inför fältarbete och resa till Ätran och Hertings krafverk där merparten av resten av veckan spenderades.

Väl på plats i Herting fick vi en rundvandring för att få kunskap om hur det ser ut och vilka åtgärder som har gjorts för att förbättra fiskens vandring förbi vattenkraftverket. Dagen efter blev vi indelade i tre grupper där varje grupp körde varsin station per dag. Den första station behandlade telemetri, där vi fick lära oss pejla radiosändare med mobil radiomottagare. Vi fick även lära oss mycket om tekniken. Andra stationen gick ut på att artbestämma, mäta och märka ett givet antal fisk fångade i en Wolf –trap-liknande fälla. Resten av den infångade fisken artbestämdes, räknades och släpptes ut. I den tredje stationen fick vi lära oss att fiska med ryssjor. Utöver arbetet i de olika stationerna ägnades en av dagarna till att besöka mindre kraftverk uppströms i Ätran, och se hur de har löst fiskvandringen förbi kraftverken Nydala kvarn och Vebro kraftverk i Vessigebro. I Nydala kollade vi på en fiskfälla och i Vessigebro fick vi se en ålyngeluppsamlare. Vi besökte även laxlekvatten vid naturreservatet Sumpafallen.

Sammantaget en trevlig och givande vecka med nya kunskaper samt erfarenheter! Vi rekommenderar stark denna kurs för framtida studenter, speciellt om du har ett intresse för vatten och fisk!

Fokuserade studenter som undersöker de olika nivåer som finns uppstår vid bedövning av lax.

Fokuserade studenter som undersöker de olika nivåer som finns uppstår vid bedövning av lab.

kurshel

Maria Stjärnlöv och Lena Andersson pejlar efter radiosändare som har lagts ut på olika ställen runt Herting som är en av de olika stationerna.

kurs6

Helena Winser, Robin Lindgren, Niclas Carlsson och Edvin Rapp vittjar den Wolf-trap-liknande fällan.

kurs_matning

Mätning av Jessica Dolk och Niclas Carlsson av den stora gäddan som fångades i Wolf-trapen. Edvin Rapp ansvarade för protokollföringen.

kurs8

Sara Brodin, Geni Zanol och Jonas Elghagen vittjar och tar upp ryssor som var en av stationerna

kurs7

Ålyngeluppsamlare hos kraftverket i Vebro.

kurs

Hela gänget – studenter och lärare.

removalThere are currently two openings for full-time post-doctoral research fellows with the River Ecology and Management (NRRV) group at the Department of Environmental and Life Sciences, Karlstad University  One position is in the field of stream-riparian ecology with focus on the reciprocal interactions and linkages between aquatic and terrestrial habitats. The other position is on river connectivity with focus on rehabilitation, management and development strategies. Read full position announcements here:

Post-doctoral Research Fellow in Aquatic-Terrestrial Linkages

Post-doctoral Research Fellow in Ecology of River Connectivity

Last application date is February 10.

 

Yagi antenna used to study the movement of radio-tagged Atlantic salmon at the Edsforsen hydropower dam in the River Klarälven.

On 12-13 December, Theodore Castro-Santos from Conte Anadromous Fish Research Center (USGS) will give a course titled “Advanced Telemetry Techniques – Data Management and Analysis for Fish Passage Studies” at Karlstad University, Sweden. The two-day course is described further:

“Fish passage is about movement, and fish passage effectiveness can only be understood by measuring rates at which fish move past barriers. Telemetry is often the best tool for measuring effectiveness. Many studies, however fail to make optimal use of available data, and over-simplistic analyses can often lead to inaccurate conclusions. In this course we will discuss the three principle types of telemetry data (PIT, radio, acoustic), reviewing their common characteristics and challenges associated with managing the very large datasets these technologies can produce.

On the first day we will review study design concepts, and students will learn about relational database structure, optimal database design, and extraction of basic passage metrics (proportion entering, proportion passing). 

On the second day, we will delve deeper into analysis methods, with an overview and rationale for applying time-to-event analysis to passage data. This approach allows researchers to explicitly account for environmental covariates that change over time, address the problems associated with fish that are exposed to multiple and changing conditions, and show how these factors can be incorporated into metrics of passage performance without incurring bias. We will conclude by analyzing an actual fish passage dataset, exploring the strengths and limitations of the approach.

The course will be in English. Attendees should have decent computer skills and should come prepared with a laptop loaded with Microsoft Access and R (packages: Survival, Dplyr, Coxme, Ggplot2). These will be our primary tools as we move through the course material. Attendees are also encouraged to bring their own data and/or descriptions of previous or planned studies. We can use these as part of a discussion and critique of study design concepts.”

Schedule for the course:

Monday 12 Dec kl 8:30 -12:00 i room 5F323

Monday  12 Dec kl 13:00 -16:00 i room 5F416

Tisday  13 Dec kl 8:30 – 12:30 i room 5F 416.

The course is free to attend but requires registration. Registrate by e-mail to Larry Greenberg (larry.greenberg@kau.se).

Intresserade barn samlas kring ålakvariet medan Martin Österling och Olle Calles berättar. Foto från Värmlands Folkblad.

Igår presenterades ål och ålforskning för barn i aulan på Karlstads Universitet. Som en del av Barnens universitet berättade Olle Calles och Martin Österling om ålens vandring från Sargassohavet till våra kuster,vattendrag och sjöar, och tillbaka igen. Den kraftiga minskningen av ålbestånden under de senaste årtiondena illustrerades och en ålyngelledare för att leda ålyngel förbi vattenkraftverk byggdes på scen. Tillslut förevisades levande ålar och radiotelemetri-utrustning för intresserade barn. Även Johan Watz, postdoc vid Karlstads Universitet, och Lissie de Groot, Erasmus-praktikant vid universitetet, deltog i arrangemanget.

Lokalpressen var på plats och rapporterade senare om ålen på Barnens universitet:

Värmlands Folkblad: Lärde skolbarn rädda ålar

Nya Wärmlands Tidning: Barnens universitet är tillbaka

Today Lea Schneider, PhD-student at Karlstad University, will give a seminar titled: “Local adaptation studies and conservation: parasite-host interactions between freshwater mussels and fish”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Read more about the thick shelled river mussel on NRRV.se or on UCforLife.

John Piccolo writes about the ongoing Masters course Ecological Resource Management at Karlstad University:

“Our Masters course on Ecological Resource Management is now underway for fall 2015.  Students can read the course on campus or by distance, and we have a field and lab study week in the beginning of November. This year we discussed watershed management and invasive species in the historic Alsterdalen, home of reknowned poet Gustaf Fröding. Professor Lutz Eckstein led the discussion on invasive plants (such as late-blooming Lupine, see group foto). Then we drove over the divide to Klarälvsdalen and downriver to the Almar Forest (Almar skogen). There we discussed forest management with Ove Nystrand, forester for Svenska Kyrkan. 

On the second day we traveled down the River Gullspångsäven, home of the world-reknowned landlocked salmon, Gullspångslaxen. We met Robert Skogh, Mariestads kommun, and got a great overview of his efforts over the past 20 years to protect Gullspångslaxen. Then it was back up to the River Klarälven, where Johnny Norrgård and Olle Calles led the discussion on migration and conservation of Klarälvslaxen (Klarälven salmon).  In the course we use Lake Vänern salmon and trout as a case study for resource management. The students follow up with their own case studies, which will include diverse topics such as Lynx, Lupine, woodpeckers and windpower/bat interactions. It is an exciting course and educational for the teachers and well as the students. “

resman_group

John Piccolo (far left) and students at the Masters course “Ecological Resource Management”.

resman_

Invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis) by the River Klarälven.

resman_forest

Small stream in the Almar forest.

halibut

En hälleflundra i ett akvarium på Havets Hus.

Flera av biologidoktoranderna vid Karlstads Universitet är nu hemkomna efter en kort kurs i fiskbeteende och evolution arrangerad av Göteborgs Universitet på Kristinebergs forskningsstation. Lärare på kursen var Jörgen Johnsson, Lotta Kvarnemo, Ian Fleming och Ola Svensson. Fish personality, sexuell selektion, fiskedriven evolution, parental effects, portfolio effects och artbildning vara några teman som presenterades och diskuterades under kursen. Kursdeltagarna var doktorander från Sverige, Norge, Danmark, Irland, Schweiz, Frankrike och Litauen. Doktoranderna presenterade kort sin egen forskning som handlade om allt från inducerbart försvar och invasiva arter till mussel-fisk interaktioner och akvakultur. Karlstads Universitet kan glädjas åt att Stina Gustafssons presentation blev utsedd till delat bästa doktorand-presentation. Kursen avslutades med ett trevligt och intressant besök till Havets Hus i Lysekil.

Lutz Eckstein

Karlstad Universitet skriver om vår forskning i allmänhet och om Lutz Eckstein i synnerhet:

“Forskningsmiljön “Naturresurs rinnande vatten” inom biologiämnet vid Karlstads universitet växer. Lutz Eckstein, professor i biologi med inriktning växtekologi, är den senaste nyrekryteringen. Hans forskning handlar om vad som styr biologisk mångfald. Den forskningen kommer att komplettera den befintliga forskningsmiljön på ett sätt som ger goda möjligheter för framtiden.

En kärntrupp av några få biologiforskare under tidigt 2000-tal har vuxit till ett internationellt team av framstående forskare. Genom medvetna och fokuserade ansträngningar har forskningsgruppen växt avsevärt de sista åren med nyrekrytering av två professorer, en befordran till professor samt tre till docent…”

Läs hela artikeln på kau.se.