Populärvetenskapliga artiklar

Calles, O. & Bergdahl, D. 2009. Ålens nedströmspassage av vattenkraftverk – Före och efter åtgärd. Karlstad University Studies 2009:19. 37sidor.

Calles, O. 2009. Nedströms passage för ål vid Ätrafors kraftverk. I ”Restaurerade vatten – Exempel på fiskevård i svenska vatten.” Sportfiskarna. Ödeshög. 4 sidor.

Calles, O. 2009. Framtidens fiskevård – fria vandringsvägar. I ”Restaurerade vatten – Exempel på fiskevård i svenska vatten.” Sportfiskarna. Ödeshög. 1 sida.

Vetenskapliga artiklar och examensarbeten

Calles, O., Karlsson, S., Hebrand, M. and Comoglio, C. (In press). Evaluating technical improvements for downstream migrating diadromous fish at a hydroelectric plant. Ecol. Eng. (2011), doi:10.1016/j.ecoleng.2011.05.002

Calles, O., Olsson, I.C., Comoglio, C., Kemp, P., Blunden, L., Schmitz, M. & Greenberg, L.A. (2010) Size-dependent mortality of migratory silver eels at a hydropower plant, and implications for escapement to the sea. Freshwater Biology, 55, 2167-2180.

Russon, I.J., Kemp, P.S. & Calles, O. (2010) Response of downstream migrating adult European eels (Anguilla anguilla) to bar racks under experimental conditions. Ecology of Freshwater Fish, 19, 197-205.

Bergdahl, D. 2008. Downstream Migrating Silver Eels Confronting a Hydropower Station in Southern Sweden. Master thesis, Göteborg University.

Rapporter

Calles, O. 2009. Redovisning av åtgärds funktion för nedströms vandrande fisk i Ätran. Slutrapport till Naturvårdsverket. 3 sidor.

Both comments and pings are currently closed.