Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och tackar för allt som hänt under 2010. En höjdpunkt från 2010 med ålaögon sett var Ålseminariet i Åhus som nu dessutom finns att beskåda i form av en film av Sydkustens Fiskeområde! Klicka nedan och ta en titt.

YouTube Preview Image

Det har alstrats en del rapporter från arbetet i Ätran och ni får gärna ta del av dem om ni hör av er till oss:

Bergdahl, D. 2007. Nedströmsmigration av atlantlax och havsöring vid Hertings vattenkraftverk. Biology, Göteborgs Universitet. 14 sidor.

Bergdahl, D. 2008. Downstream migrating silver eels confronting a hydropower station in southern Sweden. Biology, Göteborgs Universitet. 11 pages.

Calles, O. (2009) Redovisning av åtgärds funktion för nedströms vandrande fisk i Ätran. Slutrapport till Naturvårdsverket No. 3 sidor.

Calles, O. & Bergdahl, D. (2009) Ålens nedströmspassage av vattenkraftverk – Före och efter åtgärd. Karlstad University Studies No. 2009:19. 37 sidor.

Calles, O., Kläppe, S., Österling, M. & Alenäs, I. (2009) Återställning av vandringsväg för fisk vid Hertings kraftstation i Ätran. Årsrapport till Naturvårdsverket. 5 sidor.

Calles, O., Olsson, I.C., Comoglio, C., Kemp, P., Blunden, L., Schmitz, M. & Greenberg, L.A. (2010) Size-dependent mortality of migratory silver eels at a hydropower plant, and implications for escapement to the sea. Freshwater Biology, 55, 2167-2180.

Karlsson, S. 2008. Hydro-electric power and downstream migration of  Atlantic salmon and Sea trout – Evaluation of mortality and movement using telemetry in the river Ätran. Biology, Göteborgs Universitet. 21 pages.

Monsén, J. 2010. Laxens biologi i ett reglerat vattendrag (arbetstitel). Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet. 10 sidor.