Posted by Olle Calles | Projekt Emån

Slutseminarium Elforsk forskningsprogram “Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten” – Etapp III – Larry Greenberg & Olle Calles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *