Seminarium om modellering

Posted by Karl Filipsson | Seminar

På fredag 15 mars kommer Ola Nordblom från DHI (som arbetar med vattenmiljöer, med tonvikt på avancerad tillämpning av beräkningsmodeller) till Karlstads universitet. Klockan 11:00 kommer det att vara ett öppet diskussionsseminarium, där (1) Ola presenterar DHIs verksamhet och hur ekologisk forskning kan vara av intresse för deras framtida projekt, och (2) forskargruppen NRRV presenterar sina forskningsområden och framtida behov av samarbeten kring modellering.

Seminariet kommer hållas i rum 5F416.

Forskare, doktorander och studenter är välkomna!

Karlstad University, Hudiksvall municipality, the county board in Gävleborg and Dam Removal Europe are arranging an international seminar on dam removal in Hudiksvall, Sweden, 24-26 September 2018. The aim of Dam Removal Europe is to restore European rivers by removing dams, and in that way ensure the preservation of free-flowing rivers full of fish.

Several different aspects of dam removal will be discussed during the three-day seminar, such as effects of dams on migratory fish and whole ecosystems, social issues, hydro-industry perspectives and existing policies. The seminar will also include presentations of case studies and a visit to dam removal sites.

Read more and register for the seminar here!

Kraftag ål är ett samarbete mellan Vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten, och utgörs av åtgärder men även forsknings- och utvecklingsinsatser för att öka ålens framgång i utbyggda vattendrag. Kraftag åls slutseminarium arrangeras den 21 November i Stockholm, och organisatörerna bjuder in till att “ta del av ny kunskap från utvecklingsprojekt och hör om frivilliga åtgärder som gjorts för ålen i vattendrag och vid kusten”. Seminariets presentationer behandlar bland annat fysiska avledare för nedströmsvandrande fisk, för ålen skonsam kraftverksdrift, möjligheter att övervaka ålvandringen, transporter av blankål och utsättning av ålyngel. Läs seminariets hela program, och anmäl dig, här: www.energiforsk.se/konferenser/krafttag-al/#

On Tuesday, 18 April, Victoria Pritchard from the University of Turku, will give a seminar on “Conservation Genomics of Atlantic Salmon”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 at Karlstad University.

Victoria has worked in the UK, USA, and Finland, and has published over 20 articles in leading conservation, evolutionary and fisheries journals. Everyone is welcome to attend the seminar.

Tomorrow (Tuesday), February 28, David Aldvén from the University of Gothenburg and Vattenfall AB, will give a seminar titled ”Downstream migration of anadromous brown trout”. David Aldvén finished his PhD with a thesis titled ”Migration in anadromous brown trout”. The frame of his thesis is available online here.

The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

On Friday, 21 September, Stan Gregory from Oregon State University will give a seminar titled “Population dynamics of coastal cutthroat trout and Pacific giant salamanders in old-growth forest and second-growth forest reaches of a Cascade Mountain stream in Oregon, USA”. The seminar will be given at 15:00 in room 5F416 at Karlstad University.

cutthroat

Spawning cutthroat trout (photo: Yellowstone National Park).

Stan Gregory is in Karlstad as the opponent at Åsa Enfalks PhD defense. Åsa Enefalk will defend her thesis ”Fine stream wood – Effects on drift and brown trout (Salmo trutta) growth and behavior”  at 10:15 on the same day (Friday 21 September) in Nyquistsalen (room 9C 203) at Karlstad Univeristy.

Everyone is welcome to attend both events!

Today Lea Schneider, PhD-student at Karlstad University, will give a seminar titled: “Local adaptation studies and conservation: parasite-host interactions between freshwater mussels and fish”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Read more about the thick shelled river mussel on NRRV.se or on UCforLife.

Seminar: Evolution of host range

Posted by Daniel Nyqvist | Events

On Tuesday, February 16, Sören Nylin from Stockholm University will give a seminar about the evolution of host range.

Read more about Sören Nylin and his research here.

The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Tomorrow, December 15, Åsa Enefalk, PhD Student at Karlstad University, will give a seminar titled ”Fine wood and burbot – do they affect trout sheltering at low water temperatures?”

The seminar will be given at 13:15 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!