Veckan som gått

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Under veckan som gått har det varit en hel del besök och det har hänt en del. Det hela började med att vi fick i gång fällan i Forsa förra veckan och vid kollen i tisdags hade det kommit fem stycken ålar. Tack än en gång till Börje som hjälper oss att sköta fällan när inte vi kan vara där.

Nu till besöken, Flo från Tyskland kom besök med sin flickvän Diane.  Flo kommer göra en del av sitt arbete tillsammans med oss i Ätran. Flo kommer tillbaka den 18 september och kommer vara här tills projektet är klart.

Vidare under torsdagen fick vi besök av en mycket trevlig herre, Lars Krögerström från vetenskapsjournalisterna.  Han skulle görs ett reportage om vad vi gör inom ålprojektet. Lars åkte med underdagen och fotograferade och dokumenterade vad vi gjorde.

Inte nog med att vi hade finbesök av Flo, Diane och Lars Krögerström. I måndags fick vi ytterligare ett celebert besök från Tyskland, ingen mindre än Ulrich Dumont kom på besök för att kika på hur galleråtgärden i ätrafors intagskanal fungerar.

Igår gjorde Länsstyrelsen provfiske i ätran, det innebar att det var mintappning vid kraftstationen vid ätrafors och herting. Laxen som var på väg upp för lek vid laxtrappan, backade nedåt mot laxbron och på mindre än 10 minuter nappade två laxar på fiskarnas beten (Mats och Ulf). Vi råkade vara på plats för att släppa ål vid laxbron och lyckades få de båda drillningarna på film.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Det har alstrats en del rapporter från arbetet i Ätran och ni får gärna ta del av dem om ni hör av er till oss:

Bergdahl, D. 2007. Nedströmsmigration av atlantlax och havsöring vid Hertings vattenkraftverk. Biology, Göteborgs Universitet. 14 sidor.

Bergdahl, D. 2008. Downstream migrating silver eels confronting a hydropower station in southern Sweden. Biology, Göteborgs Universitet. 11 pages.

Calles, O. (2009) Redovisning av åtgärds funktion för nedströms vandrande fisk i Ätran. Slutrapport till Naturvårdsverket No. 3 sidor.

Calles, O. & Bergdahl, D. (2009) Ålens nedströmspassage av vattenkraftverk – Före och efter åtgärd. Karlstad University Studies No. 2009:19. 37 sidor.

Calles, O., Kläppe, S., Österling, M. & Alenäs, I. (2009) Återställning av vandringsväg för fisk vid Hertings kraftstation i Ätran. Årsrapport till Naturvårdsverket. 5 sidor.

Calles, O., Olsson, I.C., Comoglio, C., Kemp, P., Blunden, L., Schmitz, M. & Greenberg, L.A. (2010) Size-dependent mortality of migratory silver eels at a hydropower plant, and implications for escapement to the sea. Freshwater Biology, 55, 2167-2180.

Karlsson, S. 2008. Hydro-electric power and downstream migration of  Atlantic salmon and Sea trout – Evaluation of mortality and movement using telemetry in the river Ätran. Biology, Göteborgs Universitet. 21 pages.

Monsén, J. 2010. Laxens biologi i ett reglerat vattendrag (arbetstitel). Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet. 10 sidor.

I dag kom vårt vetenskapliga artikel på ålens passageproblem i Ätran ut på tidsskriften Freshwater biologys hemsida. I artikeln utgör den fångstdata vi fått ta del av från Möllers i Nydala en mycket viktig del. Ni kan läsa abstract (sammanfattning) om du klickar här och vill ni ha en kopia på hela artikeln får ni kontakta mig olle.calles snabel-a kau.se

Stora tack till…

… Möllers i Nydala för värdefull information om ålfångsternas utveckling under femtio år!

… alla som hjälpt oss att få tag på studieålar: Lennströms i Östra Frölunda, Anderssons vid Skärshultsbäcken, Jacobsons i Vessigebro och Möllers i Nydala!