Posted by Daniel Nyqvist | Naturresurs rinnande vatten

Bror Jonsson – foto från nina.no

Förra veckan anlände Bror Jonsson från Norge för att arbeta som gästprofessor inom NRRV på Karlstads Universitet. Under första veckan bekantade han sig med miljön och forskarna på avdelningen. Under två halvdagar presenterade vi vår forskning för Bror som kom med kort feedback. Bror Jonsson har imponerande erfarenheter av forskning på laxfisk och vi hoppas alla på produktiva månader framöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *