Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Lars og Lars är ett norsk fiskeprogram på kvällstidning VGs hemsida. För den som orkar med en viss dos skrikig norsk reklam kan man här se ett litet reportage om radiomärkning av öringsmolt i Guldbrandsdalslågen-Mjösa-systemet. Det är NRRV bekanta Mårten Kraabol som märker och intervjuas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *