Posted by Olle Calles | Naturresurs rinnande vatten, Nyheter

Syftet med projektet är att återskapa och bevara naturliga miljöer och biologisk mångfald och hjälpa vandrande fisk i de två största vattendragen i Gästrikland; Gavleån och Testeboån. Totalt har projektet en budget på 7,2 miljoner kronor. Mer info på länkarna nedan:

Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Se mer information på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida

Artikel i Gefle dagblad

Arbetarbladet

Edgeflyfishing

Karlstads universitet

3 thoughts on “Miljöfondspengar ger fisken ny chans i Gästrikeåar

  1. Lunken says:

    Missade citatet på Lst…

    Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun och Karlstad universitet står för insatserna att öka kunskapen och projektera åtgärder. Inom projektet kommer också Olle Calles (Karlstad Universitet), en av Europas ledande experter på fiskvandring att arbeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *