Posted by olle.calles@gmail.com | Karlstads universitet, Naturresurs rinnande vatten, Nyheter

Hej!

Peter Olsson heter jag och kommer i samband med mitt examensarbete blogga om det här med hopp om intressant och lärorik läsning. Syftet med examensarbete är att undersöka hur aspen (Aspius aspius) beter sig om den flyttas över vandringshinder i de åar där den naturligt leker, mao. Utreda förutsättningarna för återkolonisation om fiskvägar byggs eller vandringshinder tas bort. För att kunna göra detta kommer 20 aspar att radiomärkas och följas. Studien görs i Glumman ca två mil öster om Karlstad och jag har nu sedan 11 dagar haft en ryssja i ån för att fånga in asp. Hittills har jag fångat 13 olika arter men dessvärre ingen asp. Glädjande nog verkar det vara mycket fisk i rörelse i ån då det de två senaste dagarna har varit betydligt större fångster än tidigare, mestadels små mört, björkna och braxen. Förhoppningsvis kommer aspen också snart .

Återkommer när den första aspen fångats.

Mvh Peter

2 thoughts on “Aspens reaktioner på fria vandringsvägar

  1. Jonas says:

    Ska bli spännande att få höra hur de går med fångsterna…

  2. Olle Calles Olle Calles says:

    Snyggt, massiv fångst! : )
    Bara en tidsfråga innan första aspen väntar där på dig. Glöm inte att sätta kategori och tagga med relevanta termer, långt ut till höger. Ju mer du taggar desto större chans att nån hittar ditt inlägg.
    //OLLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *