Efter regn kommer…

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Efter regn kommer ålen, nåja ett par i alla fall. Efter lördagens regn fastnade en ål i fällan i Skärhultsbäcken som återfick friheten nere i Falkenberg och en i Forsa. Den i Forsa var borta idag, vi har troligtvis tjuvar i trakten så imorgon blir det att åka upp och låsa sumparna med kätting och hänglås. De börjar röra sig lite i alla fall, lite mer regn så kommer säkert fångsterna att öka. En yngelledare vid kraftverket är i gång, lite mer jobb krävs där då vinterkylan troligtvis sprängt godset vid kranarna som läcker. Men den verkar fungera tillfredsställande för tillfället.

Mer fångst

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu har det kommit in mer fångst i fällorna. En blank i den nya fällan i Lilla Å samt två yngel vid Nydala kvarn. Snickerierna i Östra Frölunda fortgår, fällan där är mer än halvfärdig. Det värsta är gjort nu. I Forsa var vi tvugna att stänga luckorna ett par snäpp då vattnet hade för hårt tryck ner mot röret, fick även sätta in ett extra rör mellan sumparna då utbytet av vatten inte var tillräckligt. Nu blir det ett par dagar med blandat jobb, färdigställa fällan i Ö F och få ingång yngelledarna i Ätrafors. Även nya yngelledare skall påbörjas, bra inomhusjobb när det regnar för mycket för elverktyg i fält.

After the first capture was recently recorded of young eels in the traps in Ätran, a trap has also been constructed and placed into Alsterälven to try and assess if there is any upstream migration of juvenille eel ‘elvers’. Traps have not been placed before to research for the upstream migration in Alster so it will be exciting to discover, if, there is infact any migration via Vänern to the river.

Image 3 indicates the movements of water, and hopeful movements of elvers over the trap. The blue line shows the direction of syphoned upstream water down over the ‘eel matting’ to re-create a natural flow of water. The red lines show the potential movement of elvers up the slope, through the piping and into the collection bin.

The pink lines show true artistic talent of ‘life-like’ elvers crawling up ready for the drop into the collection bin.

The first night revealed no hidden jewels so maybe it a waiting game like waiting for Santa to arrive..

/Joe

Årets första elfisken

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Förra veckan var det dags för elfiske i biokanalen och referensbäckarna. Med på fisket var Stina, Joe, Bronco och som extra förstärkning under biokanalselfisket Olle och Martin.

Det var fortsatt lite vatten i referensbäckarna men trots detta lyckades vi i alla fall fånga några öringar av tillräcklig storlek för att märkas. I biokanalen fångades ca 280 elritsor, men även en gärs, en mört och en lake. Både mört och lake är nya arter för biokanalen.

Joelake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe och laken

Den 9-13 maj besökte Stina och Lea Eldforsen för att ta årets första prover.

Nedfall av terrestra insekter och bottenfaunaprover samlades in. Som vanligt mättes även flödeshastigheten på varje provpunkt. Nytt för i år är att vi även gör en inventering av substratet på de olika provpunkterna. Detta har gått till på två sätt.

1) Med hjälp av en metallram avskärmas en känd yta inom vilken andelen block (>256 mm), sten (65-256 mm) mindre sten (17-64 mm), grus (2-16 mm), och sand/silt (< 2 mm) uppskattades.

2) Metallramen var även indelad i 16 lika stora rutor och det substrat som var vanligast förekommande inom varje liten ruta fick ett poäng, dvs. ju fler poäng, desto vanligare substrat.

Substrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots extra inventeringar han vi ändå bli klara på en vecka, mycket tack vare några riktigt sena kvällar i biokanalen. Bra jobbat Stina och Lea!

Ps. Kolla gärna in årets fältmode!        Klicka här: Fashion report

Den 5 maj utfördes provtappningar av flödet i biokanalen.

Fem olika flöden testades. En transekt för varje flödesscenario mättes med vilken man kommer kunna beräkna flödet vid de olika tappningarna. Vid varje scenario mättes även flödeshastigheten på tre punkter i de olika behandlingarna.

floww

Första fångsten

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Idag har säsongens första ålyngel vid Nydala kvarn fångats, vid Lilla Å har det fångats fyra stycken redan. En härlig bifångst idag var en Stor bäckslända (Perla cephalotes), enligt uppgift en mycket ovanlig art i södra Sverige. Ynglen kanke är tidiga i år, vi får se vad de närmaste veckorna ger för resultat.

Vi är på gång

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Från och med idag är fällan i Forsa igång. Det skall bli intressant att se vad som händer framöver, när den öppnats tidigare än i fjol. Fällan i Östra Frölunda är påbörjad, tyvärr saknades rätt byggbeslag idag så vi fick avbryta. Kommer att bli fortsättning i morgon. Vill redan nu passa på att tacka alla intresserade och hängivna människor i trakten som ställer upp och hjälper till. Det betyder mycket för oss i fält

Ålfällan i Forsa