Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Den 5 maj utfördes provtappningar av flödet i biokanalen.

Fem olika flöden testades. En transekt för varje flödesscenario mättes med vilken man kommer kunna beräkna flödet vid de olika tappningarna. Vid varje scenario mättes även flödeshastigheten på tre punkter i de olika behandlingarna.

floww

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *