Posted by Olle Calles | Nyheter

Havsmiljöinstitutet går ut med att allt ålafiske bör stoppas för att påskynda den Europeiska ålpopulationens återhämtning. Vad tycker du?

Se mer på SVT och Sveriges radio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *