Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Den här veckan var det sagt att kraftverket skulle stängas men än forsar vattnet och än fortsätter ålarna att använda rören.  Fyra ålar idag. Tre i bottensumpen och en i ytsumpen. Tillsammans med dessa var det också några gösar och mörtar, samt ett par braxnar och en abborre.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *