Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Naturvårdsverket rapporterar om projekt som fått finansiering från havsmiljöanslaget på sin hemsida. Där nämns bl.a. projekten från Ätran, Emån och Alsterälven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *