Posted by Olle Calles | Projekt Eldbäcken

De senaste dagarnas regn har satt fart på både det ena och det andra. Både i biflöden och älven går det mkt vatten och stora mängder braxen och id har samlats nedanför gamla älvfåran (Eldbäckens förlängning). Vi väntar med spänning på om de beger sig upp i Eldån eller om några, trots det låga flödet från Eldbäcken (biokanalen), vågra sig upp i gamla fåran och själva Eldbäcken? Detta enligt Bronco, som håller koll på läget!

Till vår stora glädje och förvåning ligger finsedimentet vi skottat ut längs biokanalen kvar, trots spöregn.

I slutet av veckan och i helgen kommer vi ge oss på att med hjälp av maskin stöka till ytterligare i Eldbäcken och göra det ännu bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *