Posted by Olle Calles | Projekt Eldbäcken

Den 13 april var Olle, Martin, Stina (vår nya doktorand!) och Birgitta (Umeå universitet) vid Eldbäcken tillsammans med Bronco. Vi noterade att viss omstuvning av stenar och grus kan krävas, men att Eldbäcken klarat av vargavintern väl. I slutet av maj hoppas vi kunna komma i gång med kartläggning av vilka fiskar, bottendjur och växter som är de första att slå sig ner i Eldbäcken.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *