Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Program Ålsemiarium

Forskare, kraftbolag, fiskare, myndigheter m.fl.! Flera talare berör ålen i Ätran: Ingemar Alenäs, Johan Tielman, Mari-Louise Wernersson och Olle Calles.

Kristianstadsbladets artikel om seminariet

Följ Kristianstadsbladets reporter på plats på Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *