Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Igår märktes 52 stycken ålyngel med VIE (Visible Implant Elastomer) och på onsdag ska de ytterligare märkas en grupp med ålyngel. Märkningen görs för att kontrollera hur effektiv ålyngelledaren vid herting är och för att kunna skatta mängden ålyngel som vandrar upp i ätran.

Idag var det dags för den stora åldagen, då jag åker runt till alla ålkistor och hämtar de ålar som fångats under den gångna veckan. Vissa ställen besöks dagligen medan andra som är längre bort besöks en gång i veckan. som ni ser på Ål-o-metern har det fångats 23 stycken sedan förra tisdagen.  Även ett gäng ålyngel har tagit sig upp.

One thought on “Ålyngel märkta och ål-o-metern

  1. Olle says:

    Inga nya ålyngel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *