Färgmärkning av öring

Posted by Daniel Nyqvist | Vinterekologi

Det avdelningsgemensamma laboratorieexperimentet fortskrider. För att hålla isär individuella fiskar märks de med med VIE (visual implant elastomer). Detta innebär att två-komponentsplastfärg injiceras i fiskens rygg och/eller stjärtfena. Olika färg- och fenkombinationer på olika individer gör det möjligt för oss att skilja dem åt. Färgmärkningen fungerar som en sorts nummerlapp eller namnlapp på fiskarna under experimentets gång.

Färgmärkning1

Öringen märks med röd färg i ryggfenan…

Färgmärkning2

Och i stjärtfenan…

Färgmärkning3

Den här fisken är märkt i både rygg- och stjärtfena. Genom att jämföra färgmärkning på de olika fiskarna kan vi sedan skilja dem åt under experimentets gång.

 

Igår märktes 52 stycken ålyngel med VIE (Visible Implant Elastomer) och på onsdag ska de ytterligare märkas en grupp med ålyngel. Märkningen görs för att kontrollera hur effektiv ålyngelledaren vid herting är och för att kunna skatta mängden ålyngel som vandrar upp i ätran.

Idag var det dags för den stora åldagen, då jag åker runt till alla ålkistor och hämtar de ålar som fångats under den gångna veckan. Vissa ställen besöks dagligen medan andra som är längre bort besöks en gång i veckan. som ni ser på Ål-o-metern har det fångats 23 stycken sedan förra tisdagen.  Även ett gäng ålyngel har tagit sig upp.