ÅL-O-METER 11-08-26

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Dags igen för ålometern. Det var en peak efter förra veckans regn, helgen och början av veckan bjöd på en hel del ål. Allteftersom regnet lyste med din frånvaro minskade även fångsterna. Den totala fångsten blev 67 blankålar med Skärhultsbäcken i topp och 48 yngel med dammen i Ätrafors som överlägsen och nästan enda fångstplats.Plockandet med burarna i Ätrafors fortsätter, en ny sorts insats har tillverkats och gav två ålar redan första natten. Vi såg dock hur en mindre ål kröp ut mellan springorna, håven var redo så den kom ner till havet i säkerhet. Mer regn så kommer säkert fångsterna att öka igen.

Kolla bilden på försöket att få syresättning på naturlig väg. Det fungerade bra i vissa hastigheter och med slangen nere ca två cm i hinken. Kanske värt att vidareutveckla nu i energisparandets anda.

Igår märktes 52 stycken ålyngel med VIE (Visible Implant Elastomer) och på onsdag ska de ytterligare märkas en grupp med ålyngel. Märkningen görs för att kontrollera hur effektiv ålyngelledaren vid herting är och för att kunna skatta mängden ålyngel som vandrar upp i ätran.

Idag var det dags för den stora åldagen, då jag åker runt till alla ålkistor och hämtar de ålar som fångats under den gångna veckan. Vissa ställen besöks dagligen medan andra som är längre bort besöks en gång i veckan. som ni ser på Ål-o-metern har det fångats 23 stycken sedan förra tisdagen.  Även ett gäng ålyngel har tagit sig upp.

Nu har vi kommit igång med några av de ålkistorna som vi ska använda oss av för att kunna skatta den totala mängden utvandrande ål. Igår fick vi igång ålröret i Lillaå och där fick vi även upp en ålyngelledare av fransk modell och idag fick vi igång ålkistan i Skärhultsbäcken, där vi även har påbörjat byggnationen av en sump.

Vid vittjningen i morse av ålröret kunde vi konstatera att vi hade fångat den första utvandrande ålen och att de blev den Första att få en enkel biljett till havet.