“Downstream” är en kort film om nedströmsmigration, passage-åtgärder och forskning kring fiskbeteende. Filmen finns tillgänglig på Youtube:

YouTube Preview Image

Filmen är tyskspråkig (från Schweiz) med engelsk text. Fiskar som förekommer i filmen är harr (äsche) , öring (forelle), barb (barbe) och strömlöja (Schneider).

Migranet är ett projekt för att kartlägga, och underlätta bevarandet av, migrerande fiskar i Galicien (norra Spanien), norra Portugal och sydvästra Franrike. De vandrande fiskarna är hotade av vattenkraft, föroreningar, överfiske och klimatförändringar. Systematiserad kunskap om områdets vandrande fiskpopulationer är begränsad. Genom projektet hoppas man utveckla kunskaper om vandringen och de lokala vandrande fisk-populationerna. Arterna det handlar om är lax, öring, ål, havsnejonöga (som är en uppskattad matfisk i området), majfisk (Alosa alosa) och staksill (Alosa fallax).

Ett inslag om projektet från galicisk tv: YouTube Preview Image

En liten ordlista för hemsida och Youtube-länk, svenska-spanska-galiciska:

fiskar – peces – peixes

lax – salmón – salmón

öring – trucha – troita

ål – anguila – anguía

nejonöga – lamprea – lampreia

staksill – saboga – sabela

majfisk – sábalo – zamborca

Fiskvandring i Mekong-floden

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Här följer ett gapigt repotage om fiskvandring i Mekong-floden från National Geographic-serien Monster fish. Vandringens stora omfattning, mångfalden av migrerande fiskar, den vandrande fiskens betydelse för människor runt floden och hotet från damm-byggen tas upp av den lite tjocke (mentalt ej fysiskt) program-ledaren Zeb Hogan. Vröligt men intressant!